666 Drukuj
Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

W sierpniu pogorszyła się koniunktura w przemyśle przetwórczym

Koniunktura w przemyśle przetwórczym w sierpniu pogorszyła się, a firmy oceniają perspektywy z rosnącym pesymizmem - podał Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH.


Autor: PAP
Data: 09-09-2014, 13:09
Wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym zmniejszył się o 4,2 pkt

"Zgodnie z przewidywaniami koniunktura w przemyśle przetwórczym w sierpniu 2014 pogorszyła się. Pogorszenie odnotowały zarówno firmy publiczne, jak i prywatne" - napisano w poniedziałkowym komunikacie.

"Przedsiębiorcy coraz silniej odczuwają skutki sankcji i restrykcji wprowadzanych w związku z konfliktem na Ukrainie. Z rosnącym pesymizmem oceniają perspektywy gospodarowania w najbliższych miesiącach" - dodano.

Wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym zmniejszył wartość o 4,2 pkt., do poziomu -3,2 pkt. W sektorze prywatnym wartość wskaźnika zmalała w skali miesiąca o 3,1 punktu. W sektorze publicznym o 13,3 pkt.

"Przedsiębiorstwa informują o spadku poziomu produkcji, portfela zamówień zarówno krajowych, jak i eksportowych, wzroście zapasów" - napisano.

"Nie zmniejszają jeszcze zatrudnienia, ale przewidują, iż dojdzie do tego w najbliższych miesiącach" - dodano.
Autorzy raportu poinformowali, że saldo pytania dotyczącego ogólnej kondycji gospodarki zmalało o kolejne 11 pkt.

"Oprócz negatywnych skutków sytuacji politycznej sytuację przedsiębiorstw pogarsza fakt, iż ustało pozytywne oddziaływanie czynników sezonowych i cyklicznych" - napisano w komunikacie.

"W przekroju według głównych grup produktowych największe pogorszenie koniunktury miało miejsce w produkcji trwałych dóbr konsumpcyjnych. Niewielką poprawę odnotowano w grupie przedsiębiorstw, produkujących dobra inwestycyjne" - dodano.

© Portal Spożywczy 2019-12-14 06:30:23