Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Rynek produktów dla dzieci w Polsce. Zyskuje internet i sieci handlowe

- Rynek produktów dla dzieci w Polsce osiągnął wartość 9 mld zł w 2014 roku, co stanowiło wzrost tylko o 3,2 proc.w porównaniu z rokiem poprzednim. Prognozy dalszego rozwoju rynku są pozytywne i skorelowane z prognozą kondycji dla całej gospodarki - wynika z analizy PMR zawartej w raporcie "Rynek produktów dla dzieci w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020".


Autor: www.portalspozywczy.pl / PMR
Data: 17-08-2015, 10:44
Rynek produktów dla dzieci w Polsce osiągnął wartość 9 mld zł w 2014 roku; fot. fotolia

Pod dwóch latach niższych dynamik, w 2014 roku rynek artykułów dziecięcych wzrósł o 3,2 proc. a w kolejnych latach powinien rosnąć w tempie 4-5 proc. rocznie. Na sytuację rynkową w Polsce będzie pozytywnie wpływać ożywienie gospodarcze i wzrost wydatków konsumenckich. Z jednej strony klient nadal będzie chciał kupować mądrze, z drugiej nie będzie oszczędzał na swoich dzieciach jeśli zagwarantuje mu to wysoką jakość, wygodę i bezpieczeństwo użytkowania. Z roku na rok rośnie bowiem świadomość rodziców, którzy wybierają dla swoich dzieci produkty wysokiej jakości, a unikają produktów niesprawdzonych.

Mniejszy wpływ, nie mniej jednak pozytywny, mogą mieć ewentualne zmiany w polityce prorodzinnej - na razie tylko zapowiadane przez partie polityczne (m.in. świadczenie w wysokości 500 zł na każde/drugie i kolejne dziecko).

Z drugiej jednak strony rozwój rynku będzie hamowany niską liczbą urodzeń dzieci, których – według prognoz GUS – będzie przybywać coraz mniej.

Coraz większego znaczenia nabiera handel internetowy, który obecnie notuje wzrosty na poziomie kilkunastu procent. W 2014 roku stanowił ona najbardziej dynamiczny kanał dystrybucji produktów dla dzieci. Nasze prognozy pokazują, że sklepy internetowe utrzymają ten trend i stopniowo będą zwiększały udział w rynku, pozytywnie wpływając na kondycję całej branży. Również sieci handlujące asortymentem dziecięcym oraz sklepy wielkopowierzchniowe będą zwiększały swój udział w rynku artykułów dziecięcych kosztem sklepów niezależnych, których udział w 2020 roku stopnieje do ok. 15 proc.  z 20 proc. w roku ubiegłym.

Zgodnie z metodologią PMR (2015), rynek produktów dla dzieci obejmuje łącznie pięć segmentów: odzież dla dzieci, obuwie dla dzieci, zabawki, kosmetyki dla dzieci, żywność dla dzieci. Największym segmentem rynku produktów dla dzieci jest obecnie odzież dziecięca, która w 2014 roku odpowiadała za ponad jedną trzecią sprzedaży całego rynku. Łącznie z obuwiem dla dzieci segmenty te szacujemy na prawie połowę sprzedaży produktów dla dzieci w Polsce. Oba segmenty, według naszych prognoz, będą również rozwijać się najbardziej dynamicznie w nadchodzących latach.

Najmniej dynamicznie rosnąć będzie segment żywności – to dlatego, że jego wyniki są ściśle uzależnione od przyrostu naturalnego, który maleje. Dodatkowo, segment ten napotyka na konkurencję ze strony karmienia piersią oraz obiadków przygotowywanych w domu.

© Portal Spożywczy 2019-01-22 22:59:10