Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Dla sektora rolno-spożywczego 2016 r. był czasem wyzwań - podsumowanie

- Koniec roku to zawsze okres wszelkiego rodzaju rankingów i podsumowań. Dla sektora rolno-spożywczego rok 2016 był niewątpliwie czasem wyzwań. Można tu wskazać w szczególności segment mleczarski i branżę owocowo-warzywną, na które cały czas negatywnie oddziaływało utrzymujące się embargo Federacji Rosyjskiej. Epidemia ASF też niestety zwiększyła swój zasięg, znacząco wpływając na branżę mięsa czerwonego. Zaś w ostatnim kwartale pojawiło się kolejne zagrożenie, tym razem dla sektora drobiarskiego, czyli ptasia grypa - mówi serwisowi www.portalspozywczy.pl Stefan Grzyb z zespołu sprzedaży i produktów sektora rolno-spożywczego PKO BP.


Autor: www.portalspozywczy.pl
Data: 21-12-2016, 10:08
Stefan Grzyb z zespołu sprzedaży i produktów sektora rolno-spożywczego PKO Banku Polskiego

Dodatkowym elementem zwiększającym presję na wyniki finansowe producentów rolnych i firm przetwórczych były niskie ceny na rynkach towarowych, szczególnie mleka i mięsa wieprzowego, obserwowane w pierwszej połowie 2016 roku, a wynikające z uwarunkowań o charakterze podażowo-popytowym w skali globalnej i regionalnej.

- Wydaje się, że poziom kursów walutowych miał (relatywnie) neutralny wpływ na cały sektor. Oczywiście słabszy kurs złotego pomagał sprzedaży produktów, dla których baza surowcowa znajduje się w Polsce. Warto też zauważyć, że Brexit i związany z nim dość znaczny spadek wartości kursu funta, wbrew przewidywaniom, na razie nie osłabił eksportu polskiej żywności do Wielkiej Brytanii – w pierwszych trzech kwartałach 2016 roku odnotowany został wzrost w wysokości 6,3 proc. - dodaje Stefan Grzyb.

Według danych MRiRW w pierwszych trzech kwartałach 2016 roku obserwowaliśmy również wzrost wolumenu eksportu w przypadku większości grup produktów. Sama wartość eksportu w pierwszych trzech kwartałach nieznacznie jednak spadła z uwagi na niższe ceny rynkowe, szczególnie w kategoriach produktów mleczarskich i mięsnych (wieprzowina i drób).

Jak wskazuje ekspert w drugiej połowie 2016 roku nastąpiła pewna poprawa sytuacji cenowej, szczególnie na rynku mleka i wieprzowiny. - Nadal jednak obserwowane poziomy cen wspomnianych produktów rolnych odbiegają od sytuacji sprzed kilku lat (2013-2014). Wzrosty cen na rynku mleka i wieprzowiny mogą być kontynuowane w 2017 roku, jednak z uwagi na postępujący wzrost efektywności produkcji u głównych graczy światowych, w dłuższej perspektywie nie należy się spodziewać spektakularnych zwyżek - twierdzi Stefan Grzyb.

Analityk dodaje, że na rynku owoców i warzyw w 2016 roku ceny (z wyjątkiem truskawek) znajdowały się pod presją wysokiej podaży. Popyt, zarówno w kraju, jak i na rynkach unijnych pozostawał stabilny. Sytuacja na najważniejszym dla nas rynku owoców – rynku jabłek pozostaje trudna. Zbiory w ujęciu europejskim były wysokie. W samej jednak Polsce przewiduje się zwiększenia produkcji o ponad 10 proc. (GUS). Eksport jabłek z Polski po zamknięciu rynku rosyjskiego na nowe rynki nie rozwija się tak dynamicznie jakbyśmy oczekiwali. Wszystko to przekłada się na spadek cen w porównaniu z jesienią 2015 roku.

- Jeśli chodzi o 2017 rok, wstępnie oczekujemy poprawy sytuacji na wybranych rynkach rolnych, jednak nie spodziewamy się istotnych zmian. Wciąż występuje wiele czynników niepewności. W wielu przypadkach efektywność produkcji i możliwości podażowe (pomijając wahania wynikające z czynników pogodowych) nadal przewyższają możliwości wzrostu popytu. W tych warunkach szansę na funkcjonowanie i rozwój mają przede wszystkim podmioty duże, efektywne, które mogą włączyć się w regionalne strumienie przepływu towarów i mogą wygenerować środki na inwestycje i zmiany struktury produkcji. Tym większa jest więc rola łączenia sił, wspólnych inicjatyw i dostępu do aktualnych informacji. Konieczne jest też, w skali całości sektora, wyjście poza unijny rynek zbytu - dodaje Stefan Grzyb. 

© Portal Spożywczy 2019-06-18 16:47:04