Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Światowe ceny przetworów mlecznych stabilne w styczniu 2017 r.

  • Autor: FAMMU/FAPA
  • Data: 15-02-2017, 19:56

W ubiegłym miesiącu indeks cen żywności FAO osiągnął wartość 173,8 punktu, zwyżkując w skali miesięcznej o 2,15% po 1% zniżce w grudniu (po aktualizacji danych). Indeks ten był o 16,4% wyższy niż w analogicznym okresie 2016 roku, kiedy to plasował się na poziomie 149,3 punktu. Wspomniana zwyżka w skali miesięcznej do wartości najwyższej od lutego 2015 roku nastąpiła na skutek dynamicznych wzrostów cen cukru, olejów roślinnych i zbóż, podczas gdy ceny mięsa i przetworów mlecznych były stabilne – informuje FAMMU/FAPA.

Średnia wartość indeksu cen żywności FAO za ubiegły, 2016 rok to 161,6 punktu, jest ona o 1,47% niższa niż w analogicznym okresie 2015 roku.

Indeks cen przetworów mlecznych FAO w styczniu 2017 r. osiągnął pułap zaledwie o 0,2% wyższy w stosunku do jego poziomu z grudnia 2016 r. i wynosił 193 punkty, co jest pewną stabilizacją po ośmiomiesięcznej serii zwyżek. Powodem takiej sytuacji jest m.in. stopniowe przejście sezonowego szczytu produkcji z półkuli południowej do północnej, ponadto wielu czołowych importerów artykułów mleczarskich zaopatrzyło się w wystarczające zapasy w poprzednich miesiącach, w związku z czym w styczniu na globalnym rynku mleczarskim obserwowana była znikoma aktywność w handlu zagranicznym. Wartość indeksu cen przetworów mlecznych była w pierwszym miesiącu 2017 roku na poziomie o 28,8% wyższym niż w analogicznym okresie 2016 r. Przeciętna wartość indeksu cen przetworów mlecznych FAO za 2016 r. osiągnęła wynik 153,77 punktu i była 4,1% niższa niż w 2015 roku.

Niemal 10% zwyżka cen cukru (po dwóch z rzędu spadkach w skali miesięcznej) jest przede wszystkim odzwierciedleniem oczekiwań niedoboru tego produktu w skali światowej w sezonie 2016/17. Gorsze perspektywy rozwoju produkcji cukru są przypisywane głównie osłabionym dostawom w niektórych kluczowych regionach produkcji cukru, zwłaszcza w Brazylii, która jest największym producentem i eksporterem cukru na świecie, ale także w Indiach (drugi co do wielkości producent światowy) i Tajlandii.

1,8% miesięczna zwyżka cen olejów roślinnych (trzecia z rzędu) do wartości najwyższej od czerwca 2014 roku, nastąpiła na skutek zwyżek cen oleju palmowego. Jego ceny wzrosły do wartości najwyższych od 30 miesięcy, a spowodowane są obawami powstałym w związku z powolnym ożywieniem produkcji w Azji Południowo-Wschodniej i niskim poziomem zapasów światowych, podczas gdy popyt importowy pozostaje silny. W ubiegłym miesiącu rosły również ceny oleju rzepakowego. Napędzane były one przez perspektywy ograniczonych dostaw w sezonie 2016/17. Końcową wartość indeksu cen olejów roślinnych złagodziły doniesienia o dostatecznej podaży światowej oleju sojowego, pomimo ostatnich korekt prognoz dla upraw soi w USA i Argentynie, które zakładają obniżenie produkcji.

Indeks cen zbóż wzrósł o 3,4% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Wciąż był niższy niż przed rokiem, choć osiągnął najwyższą wartość od sześciu miesięcy. Zwyżka w skali miesięcznej związana jest ze wzrostem światowych cen wszystkich podstawowych zbóż objętych indeksem w styczniu. Ceny pszenicy wzrosły głównie ze względu na obawy dotyczące niekorzystnej pogody, która wpływa na redukcję produkcji tego zboża w Stanach Zjednoczonych. Zwyżka cen kukurydzy w dużym stopniu odzwierciedla silny popyt przy niesprzyjających perspektywach rozwoju upraw w Ameryce Południowej. W styczniu wzrosły również światowe ceny ryżu. Ma to związek z niższą podażą eksportową w Indiach (na skutek większego popytu lokalnego) przy oczekiwanym wzroście popytu importowego.

Indeks cen mięs był w styczniu 2017 na poziomie zbliżonym do tego sprzed miesiąca. Zwyżkowały notowania mięsa wołowego, które były równoważone spadkiem cen mięsa owczego, podczas gdy ceny drobiu i wieprzowiny zmniejszyły się minimalnie. Wzrost światowych cen wołowiny związany jest m.in. z sytuacją w Australii, gdzie redukcja stada i ograniczona podaż mięsa wołowego stymuluje wzrost cen. Natomiast w przypadku mięsa owczego, sezonowy szczyt produkcji w Oceanii przyczynił się do wzrostu podaży światowej. Minimalnie zniżkujące ceny wieprzowiny i drobiu są skutkiem wzrostu dostaw światowych, podczas gdy popyt na te mięsa pozostaje stabilny.

Indeks cen żywności FAO jest miarą miesięcznych zmian międzynarodowych cen koszyka towarów spożywczych. To średnia indeksów cen mięs, nabiału, zbóż, olejów roślinnych oraz cukru, ważona według ich udziału w eksporcie w latach 2002-2004. Indeks cen przetworów mlecznych obliczany jest na podstawie cen masła, OMP, PMP oraz serów. Ostatnie zmiany jakie miały miejsce w technologii obliczania tego indeksu wykluczyły z niego ceny kazeiny z powodu braku wiarygodnych danych. Został rozszerzony natomiast zasięg geograficzny indeksu – przez dodanie nowych notowań cen masła, OMP i PMP.

© Portal Spożywczy 2018-06-25 04:10:19