666 Drukuj
Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

KSC przeznaczy zysk netto w całości na kapitał zapasowy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krajowej Spółki Cukrowej podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy od 1.10.2015 do 30.09.2016 w wysokości 235.940.545,16 zł w całości na kapitał zapasowy spółki.


Autor: www.portalspozywczy.pl
Data: 04-04-2017, 13:11

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w dniu 31 marca 2017 r. zatwierdziło: sprawozdanie zarządu z działalności Krajowej Spółki Cukrowej SA za rok obrotowy od 1 października 2015 roku do 30 września 2016 roku; sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 października 2015 roku do 30 września 2016 roku; sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy od 1 października 2015 roku do 30 września 2016 roku; skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy od 1 października 2015 roku do 30 września 2016 roku.

© Portal Spożywczy 2020-02-21 09:54:53