Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Wawel sprzedał akcje austriackiej spółki za 6,7 mln euro

Wawel zdecydował się sprzedać 5,7 proc. kapitału austriackiej spółki Josef Manner & Comp AG za 6,7 miliona euro.


Autor: BW, portalspozywczy.pl
Data: 08-06-2017, 11:28

- Zarząd spółki Wawel z siedzibą w Krakowie ("Emitent") informuje, iż dnia 7 czerwca 2017 roku Emitent zawarł transakcję, na podstawie której Emitent złożył zlecenie sprzedaży 107.876 akcji na okaziciela spółki Josef Manner & Comp. AG z siedzibą w Wiedniu, stanowiących 5,71 proc. kapitału zakładowego tej spółki, które to zlecenie zostało przyjęte przez nabywcę – podał Wawel.

- Łączna cena sprzedaży akcji wyniosła 6.688.312,00 EUR. Wyżej opisane akcje staną się własnością nabywcy z chwilą rozliczenia transakcji i ich zapisania na rachunku papierów wartościowych nabywcy. Z chwilą rozliczenia transakcji Emitent nie będzie posiadał akcji w spółce Josef Manner & Comp. AG - podano.

Josef Manner & Comp. AG to firma działająca w branży cukierniczej i zajmująca się produkcją takich produktów cukierniczych jak wafle, wyroby czekoladowe czy cukierki. 

© Portal Spożywczy 2019-10-15 02:04:44