Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Raport: Najczęściej kupowana żywność ekologiczna to: jajka, warzywa oraz owoce

Konsumenci wydają najczęściej 20-100 zł. na żywność ekologiczną podczas jednorazowych zakupów. Regularni konsumenci ekożywności wydają na nią większe kwoty niż okresowi. Marketing szeptany, internet i opinie właścicieli sklepów specjalistycznych to główne źródła informacji na temat żywności ekologicznej - wynika z raportu IMAS International "Żywność ekologiczna w Polsce 2017".


Autor: www.portalspozywczy.pl
Data: 08-06-2017, 11:59
fot. shutterstock

Z raportu IMAS International "Żywność ekologiczna w Polsce 2017" wynika, że główne powody zakupu ekożywności to przede wszystkim to, że jest zdrowsza od konwencjonalnej oraz nie zawiera sztucznych dodatków. Dla ok. 1/3 badanych istotnymi powodami zakupu są również: brak GMO, zawartość składników odżywczych oraz dobry smak.

Regularni konsumenci ekożywności podkreślają więcej jej zalet niż ci, którzy kupują ją rzadko (przynajmniej raz w miesiącu lub raz na 3 miesiące). Im osoby starsze, tym więcej zalet ekożywności wskazują. Mężczyźni częściej niż kobiety podkreślają dobry smak żywności ekologicznej.

Główną deklarowaną barierą zakupu ekożywności jest wysoka cena, szczególnie wśród najmłodszych. Obiektywną przeszkodą jest także słaba dostępność.

Jak wynika z raportu IMAS International "Żywność ekologiczna w Polsce 2017" niepokoi brak wiary w ekologiczność i związany z tym brak zaufania do certyfikatów. Wpływ na to mogą mieć publikowane przez Inspekcję Handlową niezgodności z wymogami prawa żywnościowego wykryte podczas kontroli żywności ekologicznej.  Niemal co czwarty pytany nie widzi potrzeby zakupu takiej żywności (mężczyźni zdecydowanie częściej niż kobiety). 

Żywność ekologiczna jest najczęściej kupowana w sieciach super- i hipermarketów, ale zakupy w tych miejscach są częstsze wśród nabywców nieregularnych.  

Regularni konsumenci ekożywności (zakupy przynajmniej raz w tygodniu) kupują najczęściej na bazarach lub w stacjonarnych sklepach ze zdrową żywnością.  Im osoby młodsze, tym częściej kupują ekożywność w super- i hipermarketach oraz sklepach osiedlowych, a rzadziej w sklepach stacjonarnych ze zdrową żywnością.  W odpowiedziach innych pojawiły się zakupy od lokalnych rolników, producentów, ze wsi.

Znajomość certyfikatu ekologicznego – zielonego listka jest w Polsce nadal bardzo niska, nawet wśród regularnych konsumentów żywności ekologicznej. Kobiety lepiej od mężczyzn rozpoznają euro liść, a im osoby starsze tym gorzej rozpoznają zielony listek. Konsumenci przypisują błędnie certyfikat ekologiczny innym certyfikatom. Na uzyskany wynik ma na pewno wpływ duża ilość oznaczeń żywności ekologicznej obecnych na rynku, ale również oznaczeń zdrowej, lokalnej czy naturalnej żywności. Konsument wyraźnie gubi się w gąszczu różnych logotypów. W celu zwiększenia znajomości certyfikatu ekologicznego i wyróżnienia go na tle innych certyfikatów należałoby podjąć dużą, ogólnopolską akcję promocyjną - czytamy w raporcie IMAS International "Żywność ekologiczna w Polsce 2017".

Najczęściej kupowana żywność ekologiczna to jajka, warzywa oraz owoce. Wynik ten jest zgodny z wynikami innych badań dotyczących ekologicznej żywności. Biorąc jednak pod uwagę słabą dostępność ekologicznych jajek, warzyw i owoców (tych ostatnich szczególnie wiosną, kiedy realizowane było badanie) można przypuszczać, że ekologiczne jajka są mylone z jajkami z wolnego wybiegu, ze wsi lub zielononóżkami, natomiast ekologiczne warzywa i owoce mogą być mylone ze zwykłymi warzywami i owocami, ale kupowanymi na targowiskach lub od lokalnych rolników, tym bardziej, że warzywa i owoce są słabo oznaczone certyfikatem ekologicznym.

Z raportu IMAS International "Żywność ekologiczna w Polsce 2017" wynika, że większość badanych wie, że żywność ekologiczna jest certyfikowana, więcej kobiet niż mężczyzn posiada taką wiedzę i najwięcej regularnych konsumentów. Połowa konsumentów żywności ekologicznej sprawdza przed zakupem, czy jest ona faktycznie certyfikowana, a sprawdzanie odbywa się najczęściej poprzez szukanie opisu na opakowaniu. Zielony listek jest często mylony z innymi zielonymi logami.

 

© Portal Spożywczy 2019-11-21 22:31:13