Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

IRG SGH: W II kw. 2017 r. koniunktura w handlu pogorszyła się

Koniunktura w handlu w II kwartale pogorszyła się - podał Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH.


Autor: PAP
Data: 08-06-2017, 15:56
Fot. shutterstock

"W II kwartale 2017 roku koniunktura w handlu uległa pogorszeniu. Ogólny wskaźnik koniunktury utrzymał wartość dodatnią i był wyższy od średniej dla tego okresu z ostatnich 10 lat, lecz niższy od poziomu odnotowanego przed rokiem" - napisano.

Z badania wynika, że przedsiębiorcy oceniają swoją ogólną kondycję jako dobrą.

"Podobnie jak w poprzednich kwartałach, możliwości poprawy sytuacji przedsiębiorstw handlowych ograniczały następujące czynniki: konkurencja, koszty zatrudnienia pracowników oraz niedostateczny popyt" - napisano.

© Portal Spożywczy 2019-10-14 22:12:20