Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Copa i Cogeca nakreślają elementy udanej reformy rolnictwa ekologicznego

W reakcji na ogłoszoną w Luksemburgu decyzję ministrów rolnictwa UE w sprawie kontynuacji negocjacji nad przeglądem unijnych przepisów w zakresie rolnictwa ekologicznego, Copa i Cogeca nakreśliły elementy udanej reformy.


Autor: portalspożywczy.pl
Data: 13-06-2017, 16:00
fot. Copa-Cogeca

Przewodniczący grupy roboczej „Rolnictwo ekologiczne” Copa i Cogeca, Kees Van Zelderen powiedział „Udane porozumienie zostanie osiągnięte tylko pod warunkiem przyjęcia pewnych kluczowych elementów. W szczególności, nie można jeszcze ustanowić zharmonizowanego unijnego progu zdeklasowania, gdyż najpierw należy między innymi zebrać dane dotyczące poziomu i wielkości przypadkowych zanieczyszczeń materiału siewnego i powiązanych kosztów wstępnych. Państwa członkowskie muszą rozpocząć harmonizację procedur stosowanych przez organy kontrolne, nie zwiększając przy tym obciążeń administracyjnych i biurokracji dla podmiotów”.  

Następnie dodał: „Zamiast decyzji o zakończeniu odstępstw pozwalających na stosowanie nieekologicznego materiału siewnego i nieekologicznych zwierząt reprodukcyjnych za 15 lat, naszym zdaniem należy oprzeć ją na informacjach na temat rozwoju ekologicznych środków produkcji w UE. Równolegle, wszystkie podmioty w branży ekologicznej powinny współpracować na rzecz odpowiedniego zaopatrzenia rynku w ekologiczny materiał siewny i ekologiczne zwierzęta reprodukcyjne.  Co więcej, maksymalna wielkość kurników nie powinna być ograniczona, gdyż wielkość gospodarstwa nie ma żadnego związku z dobrostanem zwierząt ani ze zrównoważonością produkcji. Na zakończenie, należy utrzymać coroczne kontrole w celu zapewnienia regularnego kontaktu między organami certyfikującymi i podmiotami, by utrzymać zaufanie konsumentów”.

Wypowiedź ta padła w związku z dzisiejszą decyzją ministrów co do kontynuacji rozmów trójstronnych między Radą, Parlamentem i Komisją, najprawdopodobniej pod koniec miesiąca, by udało się osiągnąć porozumienie za prezydencji maltańskiej, które zostałoby poparte przez ministrów w lipcu za prezydencji estońskiej.

 

© Portal Spożywczy 2019-11-19 19:10:59