Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Ponowne otwarcie rynków Azji na polską wieprzowinę to odległa perspektywa

- Ponowne otwarcie zamkniętych rynków azjatyckich to nadal kwestia bardzo odległa. Szczególnie biorąc pod uwagę ostatnie ogniska ASF u trzody chlewnej w Polsce. Innym problemem pozostaje niska konkurencyjność produkcji trzody chlewnej w Polsce na tle innych znaczących producentów trzody, która stanowi barierę dla rozwoju branży, nie mówiąc o ekspansji na zagraniczne rynki - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Jakub Olipra, ekonomista Credit Agricole Bank Polska S.A.


Autor: portalspozywczy.pl
Data: 14-06-2017, 09:45
Jakub Olipra, ekonomista Credit Agricole Bank Polska S.A., fot. CA

W ocenie analityka niska konkurencyjność produkcji wieprzowiny w Polsce wskazuje na potrzebę zmian strukturalnych w polskim sektorze trzody chlewnej.

- Szczególnie dotyczy to kwestii konsolidacji na poziomie produkcji oraz odbudowy krajowej produkcji prosiąt - dodaje.

Departament Analiz Makroekonomicznych Credit Agricole Bank Polska S.A. prognozuje, że wzrost cen trzody chlewnej utrzyma się do I kw. 2018 r.

- Wtedy to w naszej ocenie światowy rynek wieprzowiny wejdzie w spadkową fazę cyklu. Wynikać to będzie z osłabienia globalnego popytu na wieprzowinę, przy jednoczesnej odbudowie pogłowia trzody chlewnej w UE, będącej największym eksporterem tego gatunku mięsa na świecie - dodaje.

Olipra przypomina, że zgodnie z danymi USDA w 2016 r. Chiny stały się największym importerem wieprzowiny na świecie wyprzedzając Japonię.

- Jednocześnie jest to bardzo perspektywiczny rynek, co wynika tradycji kulinarnych związanych ze spożyciem wieprzowiny w tym kraju, jak również szybkim wzrostem zamożności chińskiego społeczeństwa. Zgodnie z prognozami FAO-OECD spożycie mięsa wieprzowego w Chinach w latach 2016-2025 zwiększy się o prawie 8 mln ton (+14 proc.). Biorąc pod uwagę znaczącą rolę jaką odgrywają Chiny w światowym handlu wieprzowiną wszelkie zmiany popytu w tym kraju są istotne dla całego rynku. Obecnie obserwuje się osłabienie wzrostu chińskiego importu wieprzowiny, co będzie negatywne dla jej cen - podsumowuje.

© Portal Spożywczy 2019-10-15 17:59:52