Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Senackie komisje negatywnie o dyrektywie UE ws. urlopu rodzicielskiego

Senackie komisje rodziny, polityki senioralnej i społecznej oraz spraw zagranicznych i UE negatywnie zaopiniowały we wtorek unijny projekt dyrektywy ws. zmian z korzystania z urlopu rodzicielskiego. Jak uznano, nie ma potrzeby, by ingerować w politykę rodzinną w Polsce.


Autor: PAP
Data: 20-06-2017, 15:01

Projekt unijnej dyrektywy ws. równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów zakłada m.in., że ojcowie będą musieli wykorzystać przynajmniej 4 miesiące urlopu rodzicielskiego. Jeśli tego nie zrobią, urlop przepadnie, nie będzie też mógł być przeniesiony na drugiego rodzica.

Na wspólnym posiedzeniu komisji senatorowie poparli projekt opinii ws. unijnych propozycji. W senackim projekcie czytamy m.in., że proponowane rozwiązania nadmiernie ingerują w systemy prawne państw członkowskich "poprzez narzucenia im wielu szczegółowych uregulowań, bez wzięcia pod uwag istnienia krajowych rozwiązań systemowych".

"Według Senatu dyrektywa, narzucając wykorzystanie przynajmniej 4 miesięcy urlopu rodzicielskiego przez ojców, ingeruje w życie rodzinne i odbiera rodzicom prawo decydowania o sposobie sprawowania przez nich opieki nad dzieckiem i planowania życia zawodowego" - napisano w projekcie opinii.

Zwrócono uwagę, że KE nie przedstawiła żadnych konkretnych danych ani wiarygodnych analiz świadczonych o konieczności ujednolicenia przepisów krajów UE. "KE nie podała też informacji o przewidywanych kosztach wprowadzenia proponowanych rozwiązań" - podkreślono w projekcie opinii.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed wyjaśniał podczas obraz komisji, że według obecnych przepisów rodzice sami decydują, jak wykorzystać urlop rodzicielski i mogą się nim dzielić. "Dzisiaj jest tak, że to rodzice decydują, kto może z tego urlopu skorzystać. Chcemy, aby rodzice sami podejmowali decyzje w tej sprawie. Choć podzielam głosy, że powinno być większe zaangażowanie ojców w wychowanie dzieci" - mówił.

Jego zdaniem nie ma potrzeby, aby ingerować w politykę rodzinną w Polsce. Jak podkreślił, rozwiązania dotyczące urlopów rodzicielskich są "na dobrym poziomie" i warto je utrzymać. "Rozwiązania, które zaproponowano, dotyczące urlopów rodzicielskich, są z naszego punktu widzenia niekorzystne" - ocenił.

Według danych MRPiPS od stycznia o kwietnia 2017 r. z urlopów rodzicielskich skorzystało tylko 2 tys. ojców; z kolei z urlopów ojcowskich skorzystało ponad 50 tys. mężczyzn.

Według danych resortu, od stycznia do kwietnia tego roku z urlopów rodzicielskich skorzystało 231,3 tys. osób, w tym 2 tys. mężczyzn. Jest to o 20,4 tys. osób więcej niż w tym samym okresie roku 2016. Z kolei z urlopu ojcowskiego skorzystało do kwietnia 2017 r. 50,5 tys. mężczyzn. - o 7,1 tys. więcej niż w roku ubiegłym.

© Portal Spożywczy 2019-10-18 06:34:57