Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Prognozy gospodarcze a podwyżki cen żywności - analiza

Ceny żywności rosną w szybkim tempie od końca 2016 r. W okresie pierwszych pięciu miesięcy br. przeciętne ceny żywności zwiększyły się 3,6% w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. Dla przypomnienia, w całym 2016 r. ceny żywności wzrosły przeciętnie o 1,0%. To właśnie z powodu drożejącej żywności przeciętne tempo zmian cen konsumpcyjnych, czyli tzw. inflacja, zwiększyło się w okresie styczeń-maj br. do 2,0% r/r, choć w 2016 r. przeciętne ceny konsumpcyjne w Polsce spadły 0,6% - mówi serwisowi www.portalspozywczy.pl Wiktor Wojciechowski, główny ekonomista Plus Bank SA.


Autor: www.portalspozywczy.pl
Data: 21-06-2017, 12:28
Wiktor Wojciechowski, główny ekonomista Plus Bank SA.

Zdaniem eksperta głównym czynnikiem odpowiedzialnym za wyższe ceny żywności były niekorzystne warunki pogodowe na początku br. w krajach południowej Europy, skąd jest ona eksportowana do krajów o bardziej surowym klimacie w północnej części kontynentu. - Od października 2016 r. do lutego 2017 r. ceny warzyw w Polsce wzrosły łącznie o ponad 25%, podczas gdy w analogicznym okresie przed rokiem ich ceny wzrosły jedynie o 9%. Warto podkreślić, że znaczący wzrost cen żywności na początku br. odnotowano nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach UE, takich jak np. Niemcy czy Francja - zapewnia Wiktor Wojciechowski.

Choć obecnie na rynku pojawiły się już warzywa krajowej produkcji, to ceny żywności wciąż są istotnie wyższe niż przed rokiem. O ile bowiem ceny warzyw zaczęły spadać, to fala wiosennych przymrozków znacząco zmniejszyła podaż owoców, co podbiło ich ceny. W maju br. za owoce przeciętnie płacono w Polsce o 5,8% więcej niż przed rokiem, podczas gdy w okresie styczeń-kwiecień br. średnio o 2,4% więcej niż w analogicznym okresie 2016 r.

- Znaczący wzrost cen warzyw, a następnie owoców odpowiada za utrzymywanie się inflacji na podwyższonym poziomie. Efekt niekorzystnych warunków pogodowych podbijający ceny żywności będzie widoczny we wskaźnikach inflacji także w kolejnych miesiącach br. Ale warto podkreślić, że jeśli tegoroczne anomalie pogodowe nie powtórzą się wiosną 2018 r., to z powodu efektu wysokiej bazy statystycznej, tempo wzrostu ceny żywności powinny wówczas się obniżyć. To będzie z pewnością jednym z istotnych argumentów dla członków Rady Polityki Pieniężnej przeciwko podwyższaniu stóp procentowych pomimo relatywnie dobrej koniunktury gospodarczej w Polsce. Obserwowany obecnie podwyższony poziom inflacji nie wynika – jak dotąd – z narastającej presji cenowej związanej z ożywieniem gospodarczym, ale przede wszystkim z anomalii pogodowych. To nakazuje ostrożność zarówno w prognozowaniu wysokości przyszłej inflacji, jak i przyszłych decyzji RPP - zapewnia Wiktor Wojciechowski, główny ekonomista Plus Bank SA. 

 

Już 4-5 listopada w Warszawie największa konferencja dedykowana sektorowi spożywczemu i handlowemu w Polsce: 20 sesji tematycznych, 120 prelegentów, ponad 1000 uczestników. Zarejestruj się teraz!

© Portal Spożywczy 2019-10-23 08:19:43