Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

KRIR zabrała głos w sprawie napływu produktów rolnych z Ukrainy

Zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w związku z problemem napływu produktów rolnych z Ukrainy.


Autor: portalspozywczy.pl
Data: 21-06-2017, 13:41
fot. shutterstock

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła uwagę, że polscy rolnicy przy produkcji płodów rolnych muszą stosować zasady integrowanej ochrony roślin oraz nie mogą stosować wielu środków chemicznych dozwolonych poza strefą Unii Europejskiej. Powoduje to wyższe koszty produkcji w porównaniu do Ukrainy, gdzie nie obowiązują europejskie standardy, a dodatkowo występują bardziej sprzyjające warunki atmosferyczne i glebowe.

Zdaniem KRIR problem z napływem produktów rolnych z Ukrainy pozostaje w dalszym ciągu aktualny i powoduje wiele nowych obaw wśród polskich rolników, zwłaszcza z uwagi na nadchodzący okres żniw. Samorząd rolniczy niepokoi również przyznanie przez Parlament Europejski kolejnych koncesji handlowych Ukrainie w celu wsparcia przeżywającej trudności ukraińskiej gospodarki.

Zwrócono się o wprowadzenie odpowiednich rozwiązań prawnych mających na celu większą kontrolę napływających w ramach kontyngentu produktów rolnych z Ukrainy.

© Portal Spożywczy 2019-09-16 02:26:17