Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Ekspert: cukier tanieje, bo jest go dużo

Na krajowym rynku tanieje cukier. Powodem spadku cen była duża jego podaż przy niewielkich zmianach popytu ze strony przemysłu przetwórczego oraz spadek cen tego surowca na świecie - informuje Piotr Szajner z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.


Autor: PAP
Data: 26-06-2017, 14:59
fot. Shutterstock

Z danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ) wynika, że ceny zbytu cukru w workach spadły w kwietniu br. o 0,4 proc. do 2,60 zł/kg, były jednak o 15 proc. wyższe niż przed rokiem. Ceny zbytu cukru paczkowanego w kwietniu br. spadły o 1,5 proc. do 2,64 zł/kg, ale nadal były o 6 proc. wyższe niż przed rokiem.

Średnia cena detaliczna w kwietniu br. wyniosła 3,17 zł/kg i była nieznacznie niższa niż w marcu, ale nadal o ponad 15 proc. wyższa niż w kwietniu 2016 r.

"Jeżeli spadkowa tendencja utrwali się w kolejnych miesiącach, to krajowi eksporterzy będą uzyskiwali niskie ceny" - podkreśla Szajner. Jego zdaniem, "dalszy spadek cen na krajowym rynku będzie miał negatywny wpływ na sytuację finansową przemysłu cukrowniczego i dochodowość uprawy buraków cukrowych".

Jak wskazuje ekspert, wysokie ceny detaliczne spowodowały, że w 2016 r. bezpośrednie spożycie cukru (bez artykułów spożywczych zawierających cukier) w gospodarstwach domowych spadło średnio o 6,5 proc. do 12,2 kg/osobę. Najwięcej cukru zjada się w gospodarstwach domowych rolników, najmniej w gospodarstwach osób pracujących na własny rachunek.

Od lutego br. światowe ceny cukru maleją. W kwietniu br. cukier biały potaniał do 467 USD/tonę, a cukier surowy - do 360 USD/tonę. "Spadek cen cukru jest wynikiem dużej podaży, przy niewielkich zmianach popytu oraz relatywnie niskich cen paliw (ropy naftowej)" - wyjaśnia ekspert.

Od 1 października br. zniesione zostanie limitowanie produkcji cukru w UE. Polska jest trzecim producentem tego surowca w Europie.

Według eksperta, relatywnie dobra koniunktura na światowym i krajowym rynku cukru miała wpływ na zwiększenie powierzchni zasiewów buraków cukrowych w sezonie cukrowniczym 2017/2018 do ok. 220 tys. ha. Siewy i wschody buraków przebiegały w optymalnych terminach agrotechnicznych i korzystnych warunkach pogodowych.

Jeżeli średni plon buraków wyniesie ok. 630 ton/ha, a zbiory ok. 13,9 mln ton, to produkcja cukru może zwiększyć się do 2,2 mln ton (w sezonie 2016/2017 produkcja cukru wyniosła ponad 2 mln ton). Produkcja będzie większa od zapotrzebowania rynku wewnętrznego, które jest szacowane na ok. 1,75 mln ton - informuje IERiGŻ. 

© Portal Spożywczy 2019-10-15 19:12:25