Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Pepees: Redukcja zaangażowania wpływa na kurs spółki

Od majowych szczytów wartość akcji Pepees spadła już o około 24 proc. Może mieć to związek z redukcją posiadanego pakietu przez Epsilon FIZ AN z grupy Saturn TFI - czytamy w Parkiecie.


Autor: Parkiet
Data: 05-07-2017, 08:38

Fundusz poinformował, że 26 czerwca w transakcji zawartej poza rynkiem regulowanym zbył 700 tys. akcji Pepeesu. Tym samym zmniejszył swój udział poniżej progu 5 proc., do 4,81 proc. kapitału. Wcześniej Epsilon FIZ AN sprzedawał akcje łomżyńskiego przedsiębiorstwa na początku kwietnia. Wówczas pozbył się aż 4,66 mln papierów, redukując swój pakiet o prawie połowę (przed tą transakcją posiadał 10,45 proc. kapitału).

Jak podaje Parkiet, jeszcze w październiku ubiegłego roku Epsilon FIZ AN planował znacznie zwiększyć swój udział w Pepeesie. Ogłosił wówczas wezwanie na 25 mln udziałów, które stanowiłyby 26,3 proc. głosów. Stałby się w ten sposób głównym udziałowcem spółki z 33-proc. pakietem.

Więcej w Parkiecie.

© Portal Spożywczy 2019-11-13 10:33:54