Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Alma Market: Oddalenie zażalenia na umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego

Zarząd Alma Market S.A. informuje o powzięciu wiadomości, iż Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydane w dniu 10 lutego 2017 roku o umorzeniu postępowania sanacyjnego spółki, o którym spółka informowała raportem bieżącym z dnia 13 lutego 2017 r. i z dnia 14 marca 2017 r. Spółka do chwili raportu nie otrzymała odpisu postanowienia.


Autor: www.portalspozywczy.pl
Data: 16-07-2017, 13:09
fot. Alma Market

Przypomnijmy, że w ciągu trzech pierwszych miesięcy 2017 r. Alma Market wypracowała 20,6 mln zł przychodów ze sprzedaży z działalności kontynuowanej spółki i 12 mln zł straty netto. W analogicznym okresie poprzedniego roku wyniki wyniosły odpowiednio: 367,8 mln zł oraz - 985 tys. zł.

© Portal Spożywczy 2019-10-18 20:57:22