Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Grupa Hortex: Sąd udzielił Ashton Moss zabezpieczenia roszczenia w sporze z rodziną Pyłków

11 lipca 2017 roku Sąd Okręgowy w Lublinie postanowił ponownie o udzieleniu Ashton Moss zabezpieczenia roszczenia w sporze z rodziną Pyłków o ustalenie bezskuteczności ich oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży udziałów w spółce Ren - informuje Grupa Hortex.


Autor: www.portalspozywczy.pl
Data: 17-07-2017, 10:12
fot. shutterstock

- Zabezpieczenie to obejmuje pod groźbą kar m.in. zakaz wykonywania prawa głosu i wszelkich innych uprawnień korporacyjnych, w tym podejmowania uchwał zgromadzenia wspólników, zakaz składania nowych oraz obowiązek wycofania już złożonych wniosków do KRS, zakaz rozporządzania udziałami Ren, zakaz występowania o uchylenie, stwierdzenia nieważności i ustalanie nieistnienia uchwał obecnego zarządu oraz – na czas toczącego się postępowania o ustalenie bezskuteczności oświadczenia sprzedających o odstąpieniu od umowy sprzedaży udziałów w spółce Ren – ustala bezskuteczność uchwał podjętych w kwietniu 2016 roku o odwołaniu zarządu Ren i powołaniu nowego - informuje Grupa Hortex.

- Ashton Moss z siedzibą w Luksemburgu (należąca do Agran Capital) jest jedynym właścicielem spółek z Grupy Hortex, w tym stuprocentowym udziałowcem firmy Ren. Spółką Ren niezmiennie kieruje powołany przez Grupę Hortex zarząd z Prezesem Remigiuszem Czerneckim na czele - informuje zarząd spółki w komunikacie. 

Już 4-5 listopada w Warszawie największa konferencja dedykowana sektorowi spożywczemu i handlowemu w Polsce: 20 sesji tematycznych, 120 prelegentów, ponad 1000 uczestników. Zarejestruj się teraz!

© Portal Spożywczy 2019-10-22 13:40:12