Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Alma chce sprzedać spółce E.Leclerc część przedsiębiorstwa za 94 mln zł

Zarząd Alma Market S.A. w uzupełnieniu wniosku o ogłoszenie upadłości złożył do Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa dłużnika Alma Market na rzecz IMMOMOK (spółki prowadzącej E.Leclerc Ursynów przy ul. Ciszewskiego) za łączną cenę netto w wysokości 94 mln zł złotych, płatną w całości przy zawarciu umowy sprzedaży - podała Alma Market S.A. w komunikacie.


Autor: www.portalspozywczy.pl
Data: 17-07-2017, 11:46
fot. materiały prasowe Alma Market

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa pozwoli na uzyskanie najbardziej korzystnej ceny w postępowaniu upadłościowym, a nadto zabezpieczy przedsiębiorstwo dłużnika przed ewentualnym spadkiem jego wartości, a dodatkowo ograniczy koszty upadłości. Pozwoli nadto na szybsze i pełniejsze zaspokojenie wierzycieli oraz znaczne skrócenie czasu trwania postępowania upadłościowego. Proponowana transakcja zmierza do zachowania przedsiębiorstwa Dłużnika, a co za tym idzie utrzymanie kilkuset miejsc pracy - informuje Alma Market S.A. w komunikacie.

Przypomnijmy, w połowie lutego br. Alma Market złożyła w Sądzie Rejonowym w Krakowie uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku.

Jak podała Alma Market w raporcie, spółka odnotowała 233,05 mln zł skonsolidowanej straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 roku wobec 149,46 mln zł straty rok wcześniej.

© Portal Spożywczy 2019-10-18 05:57:04