Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Nowela dot. certyfikacji dla operatorów systemów chłodniczych trafi do podpisu prezydenta

Senatorowie nie wnieśli poprawek do noweli ustawy dotyczącej F-gazów. Nowe przepisy rozszerzą obowiązek certyfikacyjny dla operatorów systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych, zmienią też sposób prowadzenia dokumentacji czy etykietowania produktów zawierających gazy fluorowane.


Autor: PAP
Data: 19-07-2017, 13:31

Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało w środę 87 senatorów. Nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu.

Teraz nowela ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw trafi do podpisu prezydenta.

Konieczność zmiany prawa jest spowodowana zmienionym rozporządzeniem UE i RE z 2014 r. dot. F-gazów.

Konsekwencją nowych przepisów będzie ujednolicenie obowiązków m.in. nakładanych na operatorów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz urządzeń będących systemami przeciwpożarowymi (zawierających fluorowane gazy cieplarniane tzw. F-gazy) oraz na osoby fizyczne wykonujące czynności wymagające posiadania certyfikatu dla personelu (np. serwisujące bądź kontrolujące taki sprzęt).

Nowe prawo dotyczy głównie operatorów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zawierających F-gazy, tj. agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych, chłodni i przyczep chłodni, w zakresie zakładania i prowadzenia kart urządzeń przez odpowiednio certyfikowany personel.

Ustawa rozszerzy m.in. obowiązek certyfikacyjny dla operatorów takich systemów. Wiceminister środowiska Paweł Sałek informował niedawno, że w Polsce takie certyfikaty posiada ok. 10 tys. osób i 4 tys. firm.

Ustawa nałoży też nowe obowiązki na producentów produktów, np. pianek, urządzeń, takich jak klimatyzatory w zakresie wymogu ich etykietowania.

Firmy, które będą chciały sprzedawać w Polsce sprowadzane z zagranicy produkty i urządzenia zawierające F-gazy, będą musiały m.in. dołączać do nich instrukcje dotyczące ich przeznaczenia i funkcjonowania, sporządzone po polsku.

Przepisy przejściowe zakładają, że w pół roku od wejścia w życie nowych przepisów operatorzy urządzeń i systemów, którzy złożyli karty w Centralnym Rejestrze Operatorów, będą musieli je uzupełnić. W tym samym czasie, karty do rejestru będą musiały złożyć osoby, które dotychczas nie musiały tego robić.

Nowelizacja przewiduje też kary za nie przestrzeganie prawa dot. F-gazów w wysokości od 300 zł do 6 tys. zł. 

© Portal Spożywczy 2019-10-21 11:49:08