Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

I półrocze 2017 r. w Stokrotce: 21 nowych sklepów, 5-tka Market i poszukiwanie inwestora

Sieć sklepów Stokrotka otworzyła w pierwszym półroczu 2017 roku 21 nowych sklepów, w tym pierwszy sklep w nowym formacie convenience o nazwie 5-tka Market. Emperia Holding ogłosiła również swoje plany poszukiwania inwestora, który wsparłby jej dalszy rozwój.


Autor: www.portalspozywczy.pl
Data: 20-07-2017, 12:00
Jeden ze sklepów Stokrotki. Fot. materiały prasowe Stokrotki

Przychody ze sprzedaży Emperii Holding S.A. w 2016 roku wyniosły 2 450 750 tys. zł i były o 17,9% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wynik netto za 2016 rok wyniósł 50.551 tys. zł i był wyższy o 4,5% niż w roku ubiegłym.

Sieć detaliczną Stokrotka na koniec 2016 roku tworzyło łącznie 372 sklepów detalicznych, (na koniec 2015 roku Stokrotka miała 327 sklepów). W 2016 roku otwarto łącznie 53 sklepy (w tym 18 sklepów franczyzowych), zaś 8 sklepów zostało zamknięte.  

W styczniu Stokrotka osiągnęła wstępne wyniki sprzedaży towarów na poziomie 188 mln zł i były one wyższe od osiągniętej sprzedaży towarów w styczniu 2016 roku o ok. 4,7 proc. W styczniu otworzono trzy sklepy: 2 markety oraz 1 sklep franczyzowy. Łączna liczba sklepów na koniec stycznia 2017 roku wyniosła 375.  

Zarząd Emperia Holding S.A. informował również na początku 2017 roku, że dyrektor UKS określił zobowiązanie podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2011 w wysokości ponad 142,4 mln zł. Poza tym spółka zobowiązana jest do naliczenia i zapłaty odsetek za zwłokę od w/w zobowiązania, które na dzień doręczenia decyzji (31 stycznia br.) wynoszą ponad 52,3 mln zł. Emperia informowała, że odwoła się od decyzji.

W lutym Dariusz Kalinowski, prezes Emperii Holding zapowiedział plany otworzenia do końca 2017 roku 90 sklepów, w tym 15 supermarketów, 40 marketów i 35 sklepów franczyzowych. Dodał, że część sklepów otwierana będzie na działkach zakupionych przez spółkę:  – Do tej pory w rozwoju liczby placówek opieraliśmy się na wynajmie. Od 2017 roku modyfikujemy częściowo naszą strategię rozwoju: będziemy kupować działki i budować na nich obiekty. Dotyczyć to będzie od 10 do 15 proc. wszystkich nowych lokalizacji. Pozostałe sklepy nadal będziemy wygrywać w przetargach i dostosowywać do naszych wymagań – tłumaczył Kalinowski.

W lutym wstępne wyniki sprzedaży towarów w sieci Stokrotka kształtowały się na poziomie 186 mln zł i były one wyższe od osiągniętej sprzedaży towarów w lutym 2016 roku o ok. 2,0%. Otworzono 2 markety.  

W marcu wstępne wyniki sprzedaży towarów były na poziomie 213 mln zł. W porównaniu do sprzedaży w marcu 2016 były one wyższe o ok. 1,6%. Otworzono 6 sklepów: 3 markety oraz 3 sklepy franczyzowe.   

W kwietniu sprzedaż towarów w sklepach wzrosła o około 8,9 proc. rdr do 209 mln zł. Otworzono 3 sklepy: 2 markety Stokrotka oraz pierwszy sklep w nowym formacie convenience o nazwie 5-tka Market. Łączna liczba sklepów na koniec kwietnia wyniosła 381.

Stokrotka pracowała nad koncepcją sklepów 5-tka Market od w 2016 roku. Zwieńczeniem tych prac było otwarcie 25 kwietnia 2017 roku przy ul. Głębokiej 8A w Lublinie pierwszego testowego sklepu w nowej formule. Nowe placówki mają być oparte na formule franczyzowej, a ich mocną przewagą mają być artykuły świeże i optymalnie dopasowany asortyment, wystarczający do zaopatrzenia gospodarstwa domowego we wszystkie podstawowe artykuły spożywcze. W miarę rozwoju nowego formatu, sklepy 5-tka Market będą również przygotowane do świadczenia usług dodatkowych, m.in. będą oferować darmowy dostęp do Wi-Fi, możliwość rejestracji usług telekomunikacyjnych, doładowania usług prepaid, dokonywania płatności za rachunki, czy możliwość skorzystania z usług firmy kurierskiej.

W maju Emperia Holding poinformowała, że szuka inwesora, który wsparłby jej dalszy rozwój: "Zarząd Emperia Holding SA informuje, że 9 maja 2017 r., po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, postanowił rozpocząć proces pozyskiwania inwestora dla wsparcia dalszego dynamicznego rozwoju Spółki. W związku z tym, zarząd planuje zaangażować się w rozmowy z różnymi podmiotami potencjalnie zainteresowanymi taką inwestycją, jak również zezwolić wybranym oferentom na przeprowadzenie badania due diligence spółki i jej spółek zależnych".

- Przez kilka ostatnich miesięcy gruntownie analizowaliśmy scenariusze i perspektywy dalszego rozwoju Emperii. W naszej ocenie aktualna sytuacja rynkowa stwarza unikalne możliwości rozwoju. Jesteśmy głęboko przekonani, że pozyskanie inwestora jest optymalnym rozwiązaniem, które przyczyni się do wzrostu wartości spółki w przyszłości – mówił w maju br. Dariusz Kalinowski, Prezes Zarządu Emperia Holding. 

W maju Stokrotka poinformowała również o planach powiększenia wynajmowanej powierzchni w MLP Lublin o ok. 5,7 tys. mkw. Z tego nieco ponad 100 mkw. przeznaczone ma być na cele biurowe. W ramach zawartego porozumienia przygotowane zostaną także dodatkowe miejsca parkingowe dla TIR-ów oraz samochodów osobowych. Dostarczenie zamówionej powierzchni planowane jest na listopad br.

W maju br. Grupa Kapitałowa Emperia opublikowała wyniki za I kwartał 2017 roku. Przychody ze sprzedaży Emperii były w I kwartale 2017 roku wyższe o 2,3 proc. od przychodów uzyskanych w okresie porównawczym ubiegłego roku i wyniosły 600,4 mln zł. I kwartał zakończył się również dobrym wynikiem EBITA całej Grupy na poziomie 19,9 mln zł. 

W I kwartale Stokrotka otworzyła 11 nowych placówek detalicznych, w tym 7 marketów i 4 sklepy franczyzowe. Na koniec omawianego okresu sieć liczyła 380 sklepów. Grupa zwiększyła również swój stan posiadania o jedną nieruchomość z przeznaczeniem na sklep marketowy.

Również w maju prezes Emperii poinformował o szczegółach poszukiwania inwestora. - Proces zakłada wybór inwestora zainteresowanego nabyciem wszystkich akcji spółki na jednakowych warunkach. Chcemy pozyskać inwestora, który gotowy będzie dofinansować spółkę w celu jej organicznego rozwoju oraz rozwoju poprzez fuzje i przejęcia. Przewidywany termin wyboru inwestora to III kwartał 2017 roku, a do końca 2017 roku chcemy zakończyć proces pozyskiwania inwestora - mówił Dariusz Kalinowski. 

Prezes Emperii informował również, że w procesie pozyskiwaniu inwestora nie przeszkodzi tocząca się sprawa dotycząca zobowiązania podatkowego spółki wobec UKS. - Decyzją dyrektora UKS w Lublinie zobowiązanie podatkowe spółki wynosi 143 mln zł oraz 52 mln zł odsetek. My nie zgadzamy się z ustaleniami stanu faktycznego jak i z oceną prawną dokonaną przez dyrektora UKS. Złożyliśmy odwołanie od decyzji, ale równocześnie 27 kwietnia 2017 roku zabezpieczyliśmy finansowanie zobowiązania podatkowego - mówił. 

Stokrotka w maju rozpoczęła też wdrożenie nowej linii strategii komunikacji wizerunkowej. Hasło „Świeżość na uwadze mamy” miało podkreślać świeżość oraz wysoką jakość asortymentu - zwłaszcza mięsa, wędlin i pieczywa. Nowa kampania znalazła odzwierciedlenie w mediach offline oraz online.

Stokrotka osiągnęła w maju br. wstępne wyniki sprzedaży towarów na poziomie 203 mln zł i były one wyższe od osiągniętej sprzedaży towarów w maju 2016 roku o ok. 9,6 proc. Otworzono 3 sklepy: 2 supermarkety oraz 1 market Stokrotka. Łączna liczba sklepów na koniec maja 2017 roku wyniosła 383. 

W czerwcu Stokrotka zobowiązała się wykluczyć jajka klatkowe ze sprzedaży w swoich sklepach do końca 2025 roku. Była to dziesiąta w Polsce deklaracja sieci handlowej o wycofaniu jajek “trójek”.

Sprzedaż w sklepach sieci Stokrotka wzrosła w czerwcu o około 6,1 proc. rdr do 203 mln zł. Otworzono 4 sklepy: 2 markety Stokrotka, 1 sklep franczyzowy oraz 1 market '5'.  Łączna liczba sklepów na koniec czerwca 2017 roku wyniosła 386.

© Portal Spożywczy 2019-10-18 20:30:02