Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

GUS: Przedsiębiorstwa zgłaszają wzrost wykorzystania mocy produkcyjnych

W lipcu przedsiębiorstwa zgłaszają wzrost wykorzystania mocy produkcyjnych - podał GUS.


Autor: PAP
Data: 21-07-2017, 14:33

Wykorzystanie mocy produkcyjnych w lipcu wynosi 80,5 proc. wobec 79,5 proc. przed rokiem i stopniowo wzrastało w ciągu ostatnich czterech lat.

W lipcu 9,8 proc. przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego ocenia swoje moce produkcyjne jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego w najbliższych miesiącach portfela zamówień, 79,3 proc. jako wystarczające, a 10,9 proc. jako zbyt małe. 

© Portal Spożywczy 2019-10-15 18:00:55