Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Główny Inspektor skontrolował oddziały graniczne PIORiNu

20-21 lipca 2017 r. główny inspektor Andrzej Chodkowski wraz z dyrektor Agnieszką Sahajdak wizytował Oddziały Graniczne PIORiN w województwach: lubelskim i podkarpackim - informuje PIORiN.


Autor: www.portalspozywczy.pl/ PIORiN
Data: 24-07-2017, 13:15

Celem spotkań z inspektorami w Koroszczynie, Dorohusku, Hrebennem, Medyce i Korczowej było omówienie warunków technicznych oraz organizacji pracy przy wykonywaniu kontroli fitosanitarnej importowanych do Polski roślin i produktów pochodzenia roślinnego. Wnioski z przeprowadzonej oceny zostały omówione z Panem Przemysławem Czarnkiem, wojewodą lubelskim oraz Panią Ewą Leniart, wojewodą podkarpackim.

Wdrożenie podjętych ustaleń przyczyni się do lepszej ochrony terytorium Rzeczypospolitej przed zagrożeniami związanymi z transgranicznym obrotem towarami roślinnymi.

© Portal Spożywczy 2019-10-15 15:40:10