666 Drukuj
Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

IERiGŻ: W maju br. na krajowym rynku ceny cukru były stabilne

W sezonie cukrowniczym 2017/2018 powierzchnia zasiewów buraków cukrowych wynosi ok. 220 tys. ha, wobec 205,6 tys. ha w sezonie poprzednim. Powodem wzrostu areału uprawy są zmiany systemu regulacji rynku w UE, w tym głównie likwidacja kwot produkcji cukru - informują analitycy IERiGŻ.


Autor: www.portalspozywczy.pl/ IERiGŻ
Data: 25-07-2017, 15:58
fot. shutterstock

Istotny wpływ na wzrost zainteresowania uprawą ma także relatywnie dobra koniunktura na światowym i krajowym rynku. Rozwój roślin po wschodach przebiegał w korzystnych warunkach pogodowych, w tym w szczególności pod względem opadów i zawartości wody w glebie.

Przewiduje się, że średni plon buraków cukrowych może wynieść ok. 630 ton/ha, a zbiory ok. 13,9 mln ton. W konsekwencji produkcja cukru może wzrosnąć do 2,2 mln ton. Produkcja będzie większa od zapotrzebowania rynku wewnętrznego, które jest szacowane na ok. 1,75 mln ton. W rezultacie konieczny będzie duży eksport cukru.

W maju br. na krajowym rynku ceny cukru były stabilne. Ceny zbytu cukru w workach wzrosły o 0,4% do 2,61 zł/kg. Ceny te były jednak o 13% wyższe niż przed rokiem. Ceny zbytu cukru paczkowanego nie zmieniły w porównaniu do kwietnia br. (2,64 zł/kg) i nadal były o 6,9% wyższe niż przed rokiem. Średnia cena detaliczna w maju br. wyniosła 3,17 zł/kg i była taka sama jak w kwietniu, ale nadal o 14,4% wyższa niż w maju 2016 r.

Zdaniem ekspertów IERiGŻ dalszy spadek cen na krajowym rynku będzie miał negatywny wpływ na sytuację finansową przemysłu cukrowniczego i dochodowość uprawy buraków cukrowych, gdyż ceny skupu w umowach kontraktacyjnych są uzależnione od cen cukru.

W okresie styczeń-kwiecień 2017 r. eksport cukru wyniósł 151,6 tys. ton, w tym 105,96 tys. ton do UE. Na unijnym rynku największymi odbiorcami były: Niemcy (46 tys. ton), Włochy (13 tys. ton), Belgia i Litwa (po 8 tys. ton) i Łotwa (6 tys. ton). W krajach UE eksporterzy uzyskiwali średnią cenę ok. 524 EUR/tonę. Spośród krajów trzecich największe ilości cukru sprzedano do Izraela
(17 tys. ton) oraz Rosja i Gruzja (po 4 tys. ton).

Jak informuje w raporcie IERiGŻ ceny eksportowe na rynkach państw trzecich były niższe (ok. 470 EUR/tonę). Import wyniósł 39 tys. ton cukru, w tym 32 tys. ton z krajów UE. Spośród krajów członkowskich głównymi partnerami handlowymi były Litwa (17 tys. ton), Niemcy (7 tys. ton) i Holandia (2 tys. ton). Średnia cena importowa z UE wyniosła 520 EUR/tonę. Cukier importowano także z Ukrainy (4 tys. ton) po 530 EUR/ tonę. W analizowanym okresie 2017 r. nie importowano cukru do rafinacji, a zdecydowała o tym długa kampania cukrownicza 2016/2017.

Od lutego br. światowe ceny cukru wykazują tendencję spadkową i w maju 2017 r. były już niższe niż w maju 2016 r. Według danych USDA ERS światowe ceny cukru białego spadły w maju br. do 444 USD/tonę, a ceny cukru surowego do 345 USD/tonę. Spadek cen cukru jest wynikiem dużej podaży przy niewielkich zmianach popytu oraz relatywnie niskich cen paliw (ropy naftowej).

Jeżeli spadkowa tendencja cen utrwali się w kolejnych miesiącach, to krajowi eksporterzy będą uzyskiwali niskie ceny, które negatywnie wpłyną na sytuację finansową przemysłu cukrowniczego - informuje IERiGŻ.

© Portal Spożywczy 2020-01-28 02:19:09