Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

PIORiN kontroluje pozostałości środków ochrony roślin w owocach świeżych

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa sprawując nadzór nad prawidłowym stosowaniem środków ochrony roślin, prowadzi badania pozostałości środków ochrony roślin.Autor: www.portalspozywczy.pl/ PIORiN
Data: 26-07-2017, 11:28
fot. shutterstock

Ubiegłoroczne wyniki badań pozostałości środków ochrony roślin napawają optymizmem. Przebadanych zostało m.in. 1 156 próbek owoców pobranych na terenie całego kraju. W próbkach tych przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów stwierdzono jedynie w 15 przypadkach (1,3 % próbek), które zostały ocenione jako niestwarzające zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Badania, pod kątem obecności około 400 substancji czynnych środków ochrony roślin, prowadzone są w akredytowanych laboratoriach Instytutu Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu, Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz w Centralnym Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Toruniu.

W 2016 roku przebadanych zostało łącznie 3 201 próbek roślin, o 301 więcej niż w roku 2015. Jak podkreśla główny inspektor Andrzej Chodkowski wszystkich przypadków przekroczeń najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin było 52, tj. zaledwie 1,6 % ogólnej liczby badanych próbek.

© Portal Spożywczy 2019-10-18 04:15:22