666 Drukuj
Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

IERiGŻ: Tegoroczne zbiory rzepaku w Polsce zwiększą się o ok. 21%

Według oceny IERiGŻ-PIB tegoroczne zbiory rzepaku w Polsce zwiększą się do 2,7 mln ton (o ok. 21% w porównaniu z poprzednim rokiem), w wyniku wzrostu areału uprawy (o ok. 6% do 880 tys. ha) i plonów (o ok. 14% do ponad 3 t/ha). Przy wyższych zbiorach i spodziewanym wzroście popytu na olej rzepakowy sektora spożywczego i biopaliwowego, produkcja głównych wyrobów przemysłu tłuszczowego w 2017 r. będzie prawdopodobnie większa niż w roku poprzednim.


Autor: portalspozywczy/IERiGŻ
Data: 28-07-2017, 10:46
fot. shutterstock

W pierwszych czterech miesiącach br. duże i średnie zakłady przemysłu tłuszczowego (zatrudniające 50 i więcej osób stałej załogi) wyprodukowały 354 tys. ton surowego oleju rzepakowego, tj. o ok. 3% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, z tego rafinowały 271 tys. ton, tj. o ok. 4% więcej niż przed rokiem. Wzrosła produkcja oleju rzepakowego rafinowanego na cele techniczne (o ok. 21% do 121 tys. ton), przy spadku na cele jadalne (o ok. 7% do 150 tys. ton). Produkcja margaryn wyniosła 103 tys. ton i była o ok. 3% mniejsza.

Według notowań MRiRW, w maju 2017 r. przeciętna cena skupu rzepaku wyniosła 1794 zł/tonę i była
o 2,4% niższa niż przed miesiącem, ale o 2,1% wyższa w porównaniu z majem poprzedniego roku. Cena rafinowanego oleju rzepakowego zmalała do 3636 zł/tonę (o 3,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem), a cena śruty rzepakowej zwiększyła się do 905 zł/tonę (o 1,3%). W porównaniu z majem 2016 r. za olej rzepakowy i śrutę rzepakową płacono odpowiednio o 9,5 i 3,9% więcej.

 IERiGŻ przewiduje, iż w III kwartale 2017 r. przeciętna cena skupu rzepaku z nowych zbiorów wyniesie ok. 1500 zł/ tonę i będzie o ok. 5% niższa niż w analogicznym okresie 2016 roku. Przy prognozowanych w tym czasie cenach skupu pszenicy na poziomie ok. 630 zł/tonę, relacja cen rzepak/pszenica będzie nieco niższa niż przed rokiem, ale nadal korzystna dla producentów rzepaku.

Według szacunków Oil World, w sezonie 2017/18 cena rzepaku na rynku europejskim wyniesie średnio 405 USD/ tonę (cif Hamburg) i będzie o 5% niższa niż w sezonie poprzednim. Cena oleju rzepakowego zmaleje o 7% do 800 USD/tonę (fob ex-mill Holandia), a śruty rzepakowej o 3% do 220 USD/tonę (fob ex-mill Hamburg).

W kwietniu 2017 r. eksport i import surowców i produktów oleistych był mniejszy niż w poprzednim miesiącu. Wyjątkiem był wzrost przywozu rzepaku i śruty rzepakowej.

W pierwszych czterech miesiącach br. łącznie wywieziono: 92 tys. ton nasion oleistych, w tym 68 tys. ton rzepaku. (o 1% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku), 40 tys. ton olejów roślinnych, w tym 35 tys. ton oleju rzepakowego (o 80% mniej), 212 tys. ton śrut oleistych, w tym 182 tys. ton śruty rzepakowej (o 9% więcej) i 39 tys. ton margaryn (o 20% mniej). Przywieziono: 889 tys. ton śrut oleistych (o 9% mniej niż w tym samym okresie przed rokiem), 217 tys. ton olejów roślinnych (o 8% więcej), w tym 47 tys. ton oleju rzepakowego (o 10% mniej), 252 tys. ton nasion oleistych (ponad dwukrotnie więcej), w tym 159 tys. ton rzepaku (ponad trzykrotnie więcej) oraz 28 tys. ton margaryn (o 6% mniej).

 IERiGŻ przewiduje, iż w 2017 r. zmniejszy się deficyt handlu zagranicznego produktami oleistymi. Spodziewanym spadek cen na światowym rynku surowców i produktów oleistych w drugiej połowie
roku, wpłynie na niższe o ok. 8% wpływy z eksportu tych produktów (do 750 mln EUR). Dynamika spadku importu będzie nieco wyższa i wyniesie ok. 10% (do 1776 mln EUR), w wyniku czego deficyt handlu zagranicznego produktami oleistymi wyniesie 1026 mln EUR i będzie o ok. 11% mniejszy niż w 2016 roku.

W maju 2017 r. ceny detaliczne wszystkich rodzajów tłuszczów zwiększyły się, w tym najbardziej podrożały margaryny (o 4,3% w relacji do poprzedniego miesiąca) i masło (o 2,6%). Ceny olejów roślinnych wzrosły o 1,5%, a „pozostałych tłuszczów zwierzęcych (słoniny, smalcu i innych) o 0,8%. Średni poziom cen tłuszczów roślinnych w pierwszych pięciu miesiącach br. był o 2,3% wyższy
niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wzrost cen tłuszczów roślinnych był mniejszy niż cen całej żywności łącznie z napojami bezalkoholowymi (3,4%), w tym znacznie mniejszy niż cen tłuszczów zwierzęcych (19,0%). W porównywanych okresach margaryny podrożały średnio o 2,3%, oleje roślinne o 2,2%, a oliwa z oliwek o 2,7%, natomiast ceny masła zwiększyły się o 20,3%, a „pozostałych
tłuszczów zwierzęcych” o 4,2%. IERiGŻ przewiduje się, że w drugiej połowie roku nastąpi spowolnienie dynamiki wzrostu cen tłuszczów roślinnych, w następstwie spodziewanego spadku cen surowców do ich produkcji.

© Portal Spożywczy 2019-12-15 09:44:39