Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Helio: Dane finansowe za IV kw. będą lepsze niż zakładano

Zarząd spółki Helio S.A. informuje, że po dokonanej analizie wstępnych danych finansowych za czwarty kwartał roku obrotowego 2016/2017 (tj. kwiecień - czerwiec 2017) uznał, że o ile nie wystąpią inne nietypowe zdarzenia, w opinii zarządu Helio S.A. należy spodziewać się za przedmiotowy okres wyniku finansowego netto na poziomie ok. 0,5 mln zł względem 119 tys. zł zysku netto za analogiczny kwartał ubiegłego roku (tj. kwiecień - czerwiec 2016) - informuje zarząd spółki w komunikacie.


Autor: www.portalspozywczy.pl
Data: 08-09-2017, 14:36
fot. shutterstock

- Należy przy tym zaznaczyć, że w latach wcześniejszych okres kwiecień - czerwiec zawsze charakteryzował się stratą netto. Utrzymanie zatem zeszłorocznego wyjątkowo dodatniego wyniku finansowego netto w bieżącym kwartale było możliwe przede wszystkim dzięki osiągniętemu efektowi ekonomii skali. Spółka w ostatnim kwartale roku obrotowego 2016/2017 osiągnęła bowiem rekordowe przychody ze sprzedaży w okresie kwiecień - czerwiec, a ich dynamika wzrostu była już na typowym dla działalności Helio kilkuprocentowym poziomie (2% wzrostu przychodów ze sprzedaży w okresie kwiecień - czerwiec 2017 względem kwiecień - czerwiec 2016) - informuje spółka w komunikacie.

Zarząd Helio uznał niniejszą informację za poufną ponieważ dotyczy osiągnięcia przez spółkę w danym okresie sprawozdawczym wyniku finansowego netto istotnie odbiegającego od wyniku analogicznego okresu roku poprzedniego i danych historycznych.

© Portal Spożywczy 2019-11-20 15:18:10