Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Wpływ Brexitu na unijne mleczarstwo będzie zależny od kształtu umów handlowych

Należy pamiętać, że proces wyjścia Wielkiej Brytanii będzie rozłożony w czasie co złagodzi ewentualne skutki. Jednak ostateczny wpływ Brexitu na unijną branżę mleczarską będzie uzależniony od kształtu umów handlowych, ewentualnych kontyngentów i taryf, które mogłyby ograniczyć swobodę wymiany – mówi Paweł Wyrzykowski, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas.


Autor: Roman Wieczorkiewicz, portalspożywczy.pl
Data: 11-09-2017, 14:29
Paweł Wyrzykowski, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas

Według danych Eurostat w 2016 r. z pozostałych krajów UE do Wielkiej Brytanii sprzedano 464 tys. t serów i twarogów, 97 tys. t masła, 347 tys. t napojów fermentowanych i 175 tys. t mleka płynnego i śmietany oraz 53 tys. t serwatki o łącznej wartości 2,8 mld EUR.

Głównym dostawcą produktów mleczarskich do Wielkiej Brytanii była Irlandia (24% udziału w eksporcie produktów mleczarskich do Wielkiej Brytanii z UE), Francja (20%) i Niemcy (13%). Warto też zauważyć, że w przypadku Irlandii wartość eksportu do Wielkiej Brytanii stanowiła blisko 40% wartości eksportu ogółem.

Paweł Wyrzykowski wskazuje, że w 2016 r. wartość eksportu produktów mleczarskich z Polski do Wielkiej Brytanii wyniosła 97 mln EUR, co plasowało ten kraj jako trzeciego największego odbiorcę produktów mleczarskich z Polski. Kwota ta stanowiła 7% wartości eksportu produktów mleczarskich z Polski ogółem. Warto dla porównania dodać, że w 2013 r. (ostatnim pełnym roku przed embargiem) wartość eksportu produktów mleczarskich z Polski do Rosji wyniosła 140 mln EUR (9% wartości eksportu ogółem).

W przypadku poszczególnych przetworów mleczarskich eksportowanych z Polski, rynek brytyjski ma największe znaczenie w odniesieniu do napojów fermentowanych. W 2016 r. w wolumenie trafiło tam 17% eksportu tych produktów. Do Wielkiej Brytanii trafiło też 6% sprzedanych poza granice Polski serów i twarogów, 6% masła oraz 5% mleka i śmietany płynnej. Zatem Wielka Brytania jest znaczącym rynkiem dla polskich produktów mleczarskich.

Próbując określić wpływ wyjścia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty, na unijny rynek mleka analitycy CLAL zwracają uwagę, że import produktów mleczarskich z Nowej Zelandii i Australii do UE jest oclony. Zatem po opuszczeniu UE, Wielką Brytanię przestaną obowiązywać limity celne, a powiązania historyczne z Oceanią oraz niższe, od notowanych w UE, ceny produktów mleczarskich mogą spowodować wzrost zakupów produktów mleczarskich z Oceanii. Scenariusz ten będzie realny, jeżeli różnice w cenach między UE a Ocenią utrzymają się w kolejnych latach.

- W takim scenariuszu Brexit mógłby mieć pewien wpływ na rynek mleczarski w UE, w szczególności na rynek irlandzki, który jest głównym dostawcą serów i masła. W przypadku polskich producentów wpływ ten będzie prawdopodobnie mniejszy, gdyż Polska eksportuje do Wielkiej Brytanii więcej produktów płynnych, których zakupy z Oceanii mogą być nieopłacalne – uważa Paweł Wyrzykowski.

© Portal Spożywczy 2019-11-15 03:39:55