Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Mex Polska z niższymi przychodami w I poł. 2017 r.

Mex Polska w pierwszym półroczy 2017 r. osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 1 964 tys. zł, tj, niższe o ponad 34 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r.


Autor: portalspozywczy.pl
Data: 12-09-2017, 19:09

Jak podała spółka w raporcie okresowym, spadek przychodów jest wynikiem zmiany struktury działań w Grupie i wyspecjalizowania się podmiotów zależnych w wykonywaniu czynności kontrolnych, marketingowych i administracyjnych.

Zapewniono za to, że sukcesywnie rosną przychody z franczyzy oraz za znak towarowy.

Spółka osiągnęła wynik operacyjny w wysokości 423 tys. zł. Był on niższy od wyniku z pierwszego półrocza 2016 r.

Wynik netto Mex Polska za pierwsze półrocze 2017 r. w wysokości 636 tys. zł był również niższy w porównaniu z wynikiem osiągniętym w 2016 r.

© Portal Spożywczy 2019-10-18 04:10:44