Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Polska wołowina pozostaje konkurencyjna cenowo na rynku UE

- W okresie od 14 sierpnia do 20 sierpnia 2017 przeciętna cena tusz kategorii A/C/Z1 klasy R32
była w Polsce o ok. 14 proc. niższa niż średnio w UE i wyniosła (324,14 EUR/dt), a tusz młodego męskiego bydła w wieku 12-24 miesiące (kategorii A klasy
U+R+O) o 14 proc. niższa (324,14 EUR/dt) - poinformowała Dorota Pasińska we wrześniowym raporcie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.


Autor: IERiGŻ
Data: 14-09-2017, 12:55

IERiGŻ informuje, że w okresie styczeń-lipiec 2017 r. skupiono 245,5 tys. ton bydła (wagi żywej), tj. o 7,8% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, a przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego zatrudniające 50 i więcej pracowników wytworzyły 119,0 tys. ton wołowiny (wzrost o 9,2 %). Średnia cena skupu bydła wyniosła w tym okresie 6,23 zł/kg i była o 4,9% wyższa niż przed rokiem, natomiast w lipcu br. była niższa niż w czerwcu 2017 r. o 0,6% (6,19 zł/kg).

Cena skupu młodego bydła wyniosła w lipcu br. 6,37 zł/kg i była o 0,5% niższa niż przed miesiącem. Zwiększenie cen skupu żywca wołowego (w porównaniu do analogicznych miesięcy roku poprzedniego), przy niskich cenach pasz wpłynęło na poprawę relacji cen żywiec: mieszanka B2 dla opasów. Relacja ta była korzystniejsza w pierwszych siedmiu miesiącach br. niż w analogicznych miesiącach 2016 r.

Utrzymuje się regionalne zróżnicowanie cen skupu bydła oraz cen sprzedaży ćwierci z byków do lat dwóch i krów. W trzecim tygodniu sierpnia 2017 r., tak jak dotychczas, najniższe ceny skupu notowano w regionie północnym (5,74 zł/kg), a najwyższe w regionie południowym (6,50 zł/kg). Ćwierci z krów były najtańsze w regionie północnym (10 597 zł/tonę), a byków w regionie centralnym (12 672 zł/tonę), natomiast ceny ćwierci z byków do dwóch lat najwyższe w regionie południowym (13 480 zł/tonę), a krów w regionie centralnym (10 658 zł/tonę).

Na poziomie detalu od stycznia do lipca 2017 r. mięso wołowe zdrożało średnio o 2,5%, a cielęce o 1,6%. W lipcu 2017 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem przeciętne ceny detaliczne wołowiny i cielęciny były niższe średnio o 0,1%. Mięso wieprzowe zdrożało o 0,8%, natomiast drobiowe o 3,1%.
Ceny detaliczne różnych rodzajów mięsa wołowego zmieniły się nieznacznie. W lipcu 2017 r. w porównaniu ze styczniem 2017 r. spośród asortymentów monitorowanych przez GUS zdrożały: szponder (mięso wołowe z kością) z 18,85 do 19,02 zł/kg, rostbef i antrykot z 26,81 do 27,16 zł/kg, mięso wołowe bez kości z udźca z 32,88 do 33,22 zł/kg, mięso cielęce z kością z 28,57 do 28,70 zł/kg, mięso cielęce bez kości z 47,39 do 47,94 zł/kg.

Eksport żywca wołowego, mięsa oraz przetworów wołowych w pierwszym półroczu 2017 r. był większy o ok. 3% w porównaniu z rokiem poprzednim. Było to wypadkową wzrostu eksportu mięsa schłodzonego o 2%, mięsa mrożonego o 16%, wzrostu wywozu mięsa solonego i wędzonego ponad 5-krotnie oraz spadku wywozu bydła domowego i hodowlanego (o odpowiednio o 26% i 11%) oraz przetworów wołowych o 1%.

Dominującą pozycję w polskim eksporcie, podobnie jak przed rokiem, miało mięso wołowe świeże, schłodzone i mrożone, którego udział w strukturze ilościowej wywozu wynosił około 91%. Import żywca wołowego, mięsa oraz przetworów wołowych w tym okresie został zmniejszony o 8% do 31,4 tys. ton.

Ceny eksportowe wołowiny mrożonej w I półroczu 2017 r. spadły o 2% (do 3,19 EUR/kg), a ceny pozostałych grup towarowych wzrosły: wołowiny schłodzonej o 4% (do 3,38 EUR/kg), przetworów wołowych o 3% (3,61 EUR/kg), bydła domowego o 3% (do 2,53 EUR/kg), a bydła hodowlanego
o 7% (do 2,69 EUR/kg) w porównaniu z I półroczem 2017 r. Udział bydła w wywozie zmalał z powodu rosnącego zainteresowaniem tuczem i ubojem bydła z przeznaczeniem na eksport w postaci mięsa wołowego, za które uzyskuje się wyższe ceny. Ceny importowe wołowiny mrożonej wzrosły o 4% do 3,92 EUR/kg, a wołowiny schłodzonej wzrosły o 9% do 2,94/kg.

© Portal Spożywczy 2019-10-18 20:24:55