Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Gorsza koniunktura na rynku wieprzowiny

Uważamy, że unijny rynek wieprzowiny wchodzi w spadkową fazę cyklu. Wynika to z wyraźnego osłabienia globalnego popytu na wieprzowinę, w szczególności w Chinach, przy postępującej odbudowie pogłowia trzody chlewnej w UE. Dla unijnego rynku wieprzowiny negatywne jest również ostatnie wyraźne umocnienie euro względem dolara. Osłabia ono konkurencyjność cenową unijnego eksportu wobec USA, które są drugim największym eksporterem wieprzowiny na świecie i w efekcie wywiera presję na spadek cen w UE - podano w kwartalniku Credit Agricole "AgroMapa".


Autor: Credit Agricole
Data: 15-09-2017, 10:09
fot. shutterstock.com

Oczekujemy, że ceny wieprzowiny w UE w kolejnych kwartałach będą kształtowały się w trendzie
spadkowym. Skala obniżek zależeć będzie od tempa odbudowy pogłowia trzody chlewnej w UE oraz dalszego kształtowania się popytu na wieprzowinę w Azji Południowo-Wschodniej.

Od stycznia do maja br. wartość polskiego eksportu wieprzowiny (żywca, mięsa oraz przetworów) zwiększyła się o 24,6% r/r wobec wzrostu o 4,9% w analogicznym okresie 2016 r., co było efektem przede wszystkim wyższych cen uzyskiwanych przez eksporterów. Cena skupu żywca wieprzowego wyniosła w lipcu 5,28 zł/kg (-0,4% r/r). Cena pasz dla świń wyniosła 1,43 zł/kg (-6,6% r/r). W rezultacie w lipcu relacja cen żywiec/pasza ukształtowała się na poziomie 3,69 wobec 3,46 przed rokiem, wskazując na wyraźną poprawę opłacalności produkcji. Po uwzględnieniu czynników globalnych oraz krajowych prognozujemy, że cena skupu żywca wieprzowego w Polsce wyniesie ok. 4,50 zł/kg na koniec br. oraz ok. 4,30 zł/kg na koniec 2018 r.

Utrzymujące się wysokie ceny mleka ograniczają podaż wołowiny z branży mleczarskiej. Jednocześnie mamy do czynienia z silnym popytem na wołowinę wśród jej głównych importerów. W efekcie, prognozujemy, że wzrost ceny wołowiny utrzyma się do końca 2017 r. W 2018 r. oczekujemy stopniowego spadku cen wołowiny, z uwagi na jej wyższą podaż. Mimo to ceny pozostaną najprawdopodobniej na wysokich na tle historycznym poziomach. Głównymi czynnikami ryzyka dla naszego scenariusza są trwałość światowego popytu na wołowinę oraz koniunktura na rynku mleka.

Od stycznia do maja wartość polskiego eksportu wołowiny (żywca, mięsa oraz przetworów) zwiększyła się o 8,2% r/r wobec wzrostu o 1,1% w analogicznym okresie 2016 r. Polski eksport wołowiny odnotował wzrost zarówno na rynki unijne jak i pozaunijne. Coraz ważniejszą rolę w eksporcie odgrywa mięso z uboju rytualnego, na co wskazują silne przyrosty sprzedaży na takie rynki jak Arabia Saudyjska oraz Izrael.

Cena skupu żywca wołowego wyniosła w lipcu 6,19 zł/kg (wzrost o 3,9% r/r). W tym samym czasie cena pasz dla bydła wyniosła 1,43 zł/kg (wzrost o 4,1% r/r). W rezultacie relacja cen żywiec/pasza ukształtowała się w lipcu na poziomie 4,30 wobec 4,32 przed rokiem, sygnalizując nieznaczny spadek opłacalności produkcji wołowiny w ujęciu rocznym. Po uwzględnieniu czynników globalnych oraz krajowych prognozujemy, że cena skupu żywca wołowego w Polsce wyniesie ok. 6,30 zł/kg na koniec br. oraz ok. 6,15 zł/kg na koniec 2018 r.

© Portal Spożywczy 2019-10-18 21:23:56