Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Mleko i Owoce w szkole zostaną zastąpione nowym programem

Jak poinformował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, od roku szkolnego 2017/2018 programy Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole zostają zastąpione nowym Programem dla szkół.


Autor: Roman Wieczorkiewicz, portalspożywczy.pl
Data: 15-09-2017, 14:13
Fot. Shutterstock

Nowy Program dla szkół ma na celu skutecznie promować wśród uczniów zdrową dietę bogatą w owoce i warzywa oraz produkty mleczne korzystając z najlepszych doświadczeń zebranych podczas dotychczasowej realizacji programu Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole.

W ramach nowego programu dzieci będą otrzymywały owoce i warzywa oraz produkty mleczne, oraz brały udział w działaniach edukacyjnych mających poprawić wiedzę uczniów na temat rolnictwa, pochodzenia żywności, zdrowych nawyków żywieniowych itp.

Kluczowym dokumentem określającym najważniejsze zasady realizacji programu w Polsce, a także jego główne cele i priorytety jest Strategia krajowa obejmująca 6 kolejnych lat szkolnych. Dokument ten określa długoterminową strategię realizacji programu. Pierwsza strategia została przedstawiona Komisji Europejskiej w lipcu 2017 r. Strategia określa m.in.:

- Zasady finansowania programu, w tym dofinansowanie ze środków krajowych.
- Produkty udostępniane dzieciom: priorytetem jest udostępnianie dzieciom produktów świeżych i jak najmniej przetworzonych, bez dodatków, a więc świeżych owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych,
- Grupę docelową, czyli dzieci, które będą mogły uczestniczyć w programie i otrzymywać owoce i warzywa i/lub mleko.

Na realizację programu w UE przeznacza się 250 mln euro na rok szkolny, w tym 100 mln euro na mleko i 150 mln euro na owoce i warzywa.

Program w Polsce finansowany jest ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Łączny budżet programu na rok szkolny 2017/2018 wynosi 242,9 mln zł, w tym 114,8 mln zł z budżetu UE oraz 128,1 mln zł z budżetu krajowego. Polska jest jednym z największych beneficjentów programu w UE, pod względem przyznanych środków plasuje się na 4. miejscu za Niemcami, Francją i Włochami.

© Portal Spożywczy 2019-10-18 04:18:35