666 Drukuj
Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

IERiGŻ: Spada polski eksport baraniny

W I półroczu 2017 r. polski eksport żywca i mięsa owczego wyniósł 712 ton wagi żywej i był o 27 proc. mniejszy niż rok wcześniej. Eksport mięsa wyniósł 336 ton, a eksport owiec rzeźnych w ekwiwalencie mięsa 375 ton. W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku
eksport żywca był mniejszy o 9 proc., a mięsa o 40 proc - czytamy w raporcie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.


Autor: IERiGŻ
Data: 18-09-2017, 11:07
fot. shutterstock

IERiGŻ przypomina, że w krótkookresowej prognozie z czerwca 2017 r. Komisja Europejska przewidywała, że produkcja baraniny w 2017 r. w UE-28 będzie o 2% większa niż przed rokiem, a jej import mniejszy o 12%.

- W rezultacie podaż rynkowa (produkcja po uwzględnieniu salda handlu zagranicznego) może wynieść 1074 tys. ton, co oznacza spadek w stosunku do roku poprzedniego o prawie 2%. Konsekwencją tego będzie niewielkie zmniejszenie konsumpcji z 1,9 kg/mieszkańca do 1,8 kg - informuje Danuta Zawadzka z IERiGŻ.

Z danych Komisji Europejskiej wynika, że spadek importu może być głębszy od założonego w prognozie. W I półroczu 2017 r. import wyniósł 110 tys. ton i był o 19,1% mniejszy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Tym samym kwota z zerową stawką celną została wykorzystana jedynie w 38%. Podobny poziom wykorzystania kwot miał miejsce także w przypadku importu z Nowej Zelandii i Australii, a więc z krajów będących największymi dostawcami mięsa owczego na rynek unijny.

W I półroczu 2017 r. przeciętna cena jagniąt wyniosła 558 EUR, a cena owiec ciężkich 491 EUR/100 kg wagi poubojowej. Ceny te były niższe niż rok wcześniej odpowiednio o 2 i 5%. W lipcu, a więc w pierwszym miesiącu drugiego półrocza cena owiec lekkich wyniosła 541,4 EUR/100 kg wagi poubojowej, a owiec ciężkich 529 EUR/100 kg. Cena jagniąt była o prawie 3% niższa niż rok wcześniej, ale cena owiec ciężkich - wyższa o 7,5%.

W Polsce przeciętna cena owiec ciężkich wyniosła w I półroczu 2017 r. 360 EUR/100 kg i była o 1% niższa niż w I półroczu 2016 r. W lipcu wyniosła ona 354 EUR/100 kg i była o 1% wyższa niż w lipcu 2016 r. Cena skupu żywca baraniego wyniosła w I półroczu 2017 r. 6,61 zł/kg i była o 3% niższa niż rok wcześniej. W lipcu br. cena ta obniżyła się do 5,79 zł/kg i była o 27% niższa niż w lipcu 2016 r. Tak
duży roczny spadek tej ceny wiązał się ze zmianą struktury skupu owiec.

Z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej wynika, że w lipcu 2017 r. owce o wadze 17-24 kg stanowiły 3%, a o wadze 24-31 kg 42% (łącznie 45%) skupowanych owiec, podczas gdy
w lipcu 2016 r. było to odpowiednio 3% i 73% (łącznie 76%). Znacząco mniejszy udział owiec o korzystniejszych parametrach handlowych (wyższe ceny) wpłynął niewątpliwie na wysokość ceny
przeciętnej w lipcu br.

W I półroczu 2017 r. polski eksport żywca i mięsa owczego wyniósł 712 ton wagi żywej i był o 27% mniejszy niż rok wcześniej. Eksport mięsa wyniósł 336 ton, a eksport owiec rzeźnych w ekwiwalencie mięsa 375 ton. W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku eksport żywca był mniejszy o 9%, a mięsa o 40%. Import żywca i mięsa owczego wyniósł natomiast 600 ton i był o 8% mniejszy niż rok wcześniej. W rezultacie dodatnie saldo obrotów żywcem i mięsem baranim wynoszące w I półroczu 2016 r. 323 tony przekształciło się w saldo ujemne w wysokości 111 ton.

© Portal Spożywczy 2020-01-18 07:52:33