Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

EDA zorganizowała warsztaty na temat Brexitu

Wczoraj EDA zorganizowała swoje pierwsze warsztaty na temat Brexitu, w celu przedyskutowania wspólnego stanowiska EDA - Dairy UK dotyczącego „Przyszłości Ram Współpracy Mleczarskiej UE - UK Dairy”.


Autor: portalspożywczy.pl
Data: 18-09-2017, 12:03
Fot. Shutterstock

Członkowie zgadzają się, że mleczarski sektor UK jest wewnętrznie powiązaną częścią łańcucha mleczarskiego UE. Dla sektora mleczarskiego i wszystkich podmiotów z nim powiązanych żywotnym zagadnieniem jest umożliwienie kontynuacji pracy na bazie wolnego dostępu do rynku dla mleka i produktów mlecznych z obu stron UK i UE. Dyskusje będą kontynuowane podczas wewnętrznych spotkań na Dorocznej Konwencji EDA w Sztokholmie oraz podczas drugich warsztatów, które zostaną zorganizowane w nadchodzących miesiącach.

© Portal Spożywczy 2019-05-25 02:52:58