Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Rośnie eksport produktów przetwórstwa zbóż

Eksport produktów przetwórstwa zbóż z Polski w pierwszym półroczu 2017 r. odznaczał się tendencją wzrostową. Eksport mąki wyniósł ok. 77 tys. t i był większy niż rok wcześniej o blisko 9%. Przedmiotem eksportu była głównie mąka pszenna (65 tys. t), a jej głównym odbiorcą były kraje UE-28 (94% wolumenu eksportu), w tym: Litwa (32%), Niemcy (27%), Wielka Brytania (18%) i Holandia (6%). Obserwuje się jednak postępującą dywersyfikację rynków zbytu tego produktu. Zyskują na znaczeniu kraje pozaunijne – podaje Marta Skrzypczyk, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas.


Autor: Bank BGŻ BNP Paribas
Data: 19-09-2017, 13:30
fot. shutterstock.com

Jak dodaje, w pierwszym półroczu 2017 r. przeszło czteroipółkrotnie wzrósł eksport mąki pszennej w tym kierunku (z 0,9 do 4,2 tys. t), a głównym jej odbiorcą była Angola (3,4 tys. t).

- Warto nadmienić, że w pierwszym półroczu 2017 r. Polska odnotowała również wzrost eksportu makaronów (CN 1902). Ich wywóz wyniósł ok. 19 tys. t, co oznacza wzrost o prawie 15% wobec ub. r. W większości trafiały one do krajów UE-28 (70% wolumenu eksportu), ale podobnie jak w przypadku eksportu mąki, również tu obserwuje się postępującą dywersyfikację rynków zbytu. Udział krajów pozaunijnych w I półroczu 2017 r. zwiększył się do 30%, wobec 25% w analogicznym okresie 2016 r. Kraje UE-28 w pierwszym półroczu 2017 r. zakupiły w Polsce ok. 13,5 tys. t makaronów, co oznacza wzrost o 7% r/r. W tym samym czasie kraje pozaunijne zwiększyły zakupy tego produktu o 38% do 5,8 tys. t, a głównym jego odbiorcą była Ukraina (14,5% wolumenu eksportu), która zakupiła o blisko 50% więcej makaronów z Polski. Na drugą pozycję spadła Wielka Brytania (13,6%), dalej Niemcy (8,5%), Hiszpania (7,5%) oraz Słowacja (5,8%). Wzrost eksportu makaronów na Ukrainę może być wynikiem zainicjowanej przez Polską Izbę Makaronu i prowadzonej na rynku tego kraju (lata 2013-2015) kampanii promocyjno-informacyjnej pt. „Makarony Europy” przy wsparciu finansowym UE i budżetu krajowego - komentuje Marta Skrzypczyk.

Jej zdaniem, należy jednak zauważyć, że największy udział w eksporcie produktów przetwórstwa zbóż z Polski stanowią wyroby piekarnicze (CN 1905) – chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka. Ich wywóz w I półroczu 2017 r. przekroczył 270 tys. t, co oznacza wzrost ok. 5% wobec 2016 r.

- Głównym odbiorcą tych produktów były kraje UE-28 (88% wolumenu eksportu), które w I półroczu 2017 r. zwiększyły zakupy do ok. 240 tys. t, tj. o prawie 3% r/r. Największe ilości tych produktów, podobnie jak rok wcześniej, trafiły do Niemiec (27% wolumenu eksportu i wzrost o 17% w relacji r/r), w dalszej kolejności Czechy (10%) oraz Wielka Brytania (9%). Z kolei eksport wyrobów piekarniczych do krajów pozaunijnych w analizowanym okresie wzrósł o prawie 34% do ok. 32 tys. t, a największym ich odbiorcą była Rosja (prawie 12 tys. t. i wzrost o 50% w relacji r/r) - komentuje ekspertka Banku BGŻ BNP Paribas.

 

© Portal Spożywczy 2019-11-19 19:34:05