Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

BSC Drukarnia Opakowań: Zgłoszenie kandydata do składu nadzoru spółki

Zarząd BSC Drukarnia Opakowań informuje, że odnośnie punktu 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 października 2017 r. tj. "Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka rady nadzorczej spółki", do spółki wpłynęła kandydatura pana Janusza Kędziory do składu rady nadzorczej.Autor: www.portalspozywczy.pl
Data: 25-09-2017, 16:43

Kandydatura została złożona przez samego kandydata, który nie przekazał informacji o poparciu tej kandydatury przez któregokolwiek z akcjonariuszy spółki.

© Portal Spożywczy 2019-10-18 22:50:57