Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Mr Hamburger: W Sosnowcu ruszy franczyzowy punkt sieci

Zarząd spółki Mr Hamburger S.A. poinformował, że 2 października 2017 roku została podpisana umowa franchisingowa z firmą RAF-TRANSPORT z siedzibą w Sosnowcu. Przedmiotem umowy jest współpraca Stron w zakresie prowadzenia przez Partnera lokalu w sieci Mr Hamburger w Sosnowcu o powierzchni około 200 mkw.


Autor: www.portalspozywczy.pl
Data: 03-10-2017, 09:23
fot. materiały prasowe

W związku z podpisaniem umowy, partner będzie mógł posługiwać się znakiem "Mr Hamburger" i pod nim prowadzić lokal gastronomiczny, za co zobowiązany jest do wnoszenia na rzecz spółki opłaty franchisingowej "Royalty".

Uregulowania umowy w zakresie obowiązków i odpowiedzialności stron z tytułu należytego wykonywania umowy, są tożsame ze standardami rynkowymi obowiązującymi dla umów franczyzowych.

Umowa została zawarta na czas oznaczony od dnia 02.10.2017 r. do 01.10.2022 r. Jednocześnie zarząd informuje, iż na mocy postanowień umowy, deklarowany przez partnera termin na otwarcie lokalu w sieci Mr Hamburger określony został na maj - czerwiec 2018 r.

© Portal Spożywczy 2019-10-14 22:37:44