666 Drukuj
Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Krajowa Rada Drobiarstwa krytycznie o projekcie zakazu hodowli zwierząt futerkowych

Wprowadzenie w życie nowych przepisów dotyczących zakazu hodowli zwierząt futerkowych przyniesie polskiemu drobiarstwu oraz związanym z nim gałęziom rolnictwa dotkliwe straty i negatywnie wpłynie na całą gospodarkę - uważa Krajowa Rada Drobiarstwa.


Autor: PAP
Data: 03-12-2017, 10:50
Łukasz Dominiak /fot. PTWP

Poselski projekt zmian w ustawie o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw przewiduje wprowadzenie zakazu chowu i hodowli zwierząt, z wyjątkiem królika, hodowanych w celu pozyskiwania z nich futer.

"Przepis ten wpłynie negatywnie nie tylko bezpośrednio na branżę futerkową. W istotny sposób ucierpią także wszystkie związane z nią sektory rolnictwa, w tym szczególnie drobiarstwo" - informuje branża w komunikacie przysłanym PAP.

Według KRD w Polsce działa ponad 1000 dużych ferm zwierząt futerkowych. Polska jest drugim producentem w tym sektorze w Europie (po Danii). Branża futerkowa zatrudnia 40 tys. pracowników, a 100 tys. osób pracuje w podmiotach z nią powiązanych. Kluczowym dostawcą karm dla producentów futer są polskie zakłady drobiarskie.

KRD szacuje, że każdego roku około 700 tys. ton pozostałości produkcji drobiowej trafia na fermy zwierząt futerkowych. W przypadku prowadzenia zakazu ich hodowli, branża drobiarska będzie zmuszona do utylizacji tych odpadów, co znacząco wpłynie na rentowność produkcji. Dla jednego dużego zakładu drobiarskiego sprzedaż pozostałości poprodukcyjnych do ferm futerkowych przynosić może każdego miesiąca do kilku milionów złotych.

"Jeżeli projekt ustawy zostanie przyjęty to te 700 tysięcy ton odpadów trafi co rok do zachodnich koncernów działających w Polsce w sektorze utylizacji. Łącznie z tego powodu wyniki polskiej branży drobiarskiej pogorszą się o 140 milionów złotych" podkreślił, cytowany w komunikacie, dyrektor generalny KRD Łukasz Dominiak.

Główne założenia projektu, który w pierwszej dekadzie listopada złożyła w Sejmie grupa posłów PiS (w tym prezes Jarosław Kaczyński), to zakaz hodowli zwierząt na futra i wykorzystywania zwierząt w cyrkach oraz wprowadzenie obowiązku znakowania psów i utworzenie ich centralnego rejestru. 7 listopada projekt został skierowany do zaopiniowania m.in. przez Biuro Legislacyjne Sejmu. Z proponowanych zmian zadowoleni są obrońcy zwierząt. Projekt budzi duże kontrowersje wśród hodowców.

Polska jest największym producentem drobiu w UE. W ubiegłym roku eksport drobiu przekroczył 1 mln ton, za granicę trafia ok. 40 proc. całej produkcji drobiu.

© Portal Spożywczy 2020-02-26 03:44:38