666 Drukuj
Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Dobra sytuacja na rynku pracy będzie się utrzymywać

Tempo zatrudniania nie zwalnia i pracodawcy w Polsce w najbliższych miesiącach planują powiększać swoje zespoły - wynika z najnowszej analizy firmy doradztwa personalnego ManpowerGroup.


Autor: PAP
Data: 12-12-2017, 15:40
fot.PTWP

Z badania wynika, że w nadchodzących miesiącach osoby poszukujące pracy mogą się spodziewać, że sytuacja na rynku wciąż będzie korzystna. "Pozytywne prognozy na I kwartał 2018 r. odnotowano w 9 z 10 badanych sektorach rynku" - można przeczytać w raporcie. Jego autorzy przewidują, że wzrost zatrudnienia będzie najwyższy od IV kwartału 2010 r. Zwrócono uwagę, że najłatwiej pracę będzie można znaleźć w handlu, produkcji przemysłowej oraz w branży restauracyjnej i hotelarskiej.

Według autorów raportu, spośród 750 przebadanych pracodawców 14 proc. planuje wzrost zatrudnienia, 7 proc. zamierza redukować etaty, a 77 proc. nie planuje zmian personalnych w najbliższym kwartale. Największy wzrost zatrudnienia deklarują duże przedsiębiorstwa.

Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce Iwona Janas podkreśliła w komentarzu do badania, że prawie w każdym z sektorów prognozuje się wzrost liczby ofert pracy. "Jak każdego roku, w styczniu spadnie liczba rekrutacji do prac sezonowych, które są dodatkowym zastrzykiem dla rynku pracy w okresie okołoświątecznym. Nie wpłynie to jednak na obraz rynku, który w dalszym ciągu będzie przyjazny pracownikom" - oceniła.

Z prognoz wynika, że w I kwartale 2018 r. w dziewięciu z dziesięciu badanych sektorów zatrudnienie wzrośnie. Największy optymizm widoczny jest w sektorze handlu (wzrost o 22 proc.) i produkcji przemysłowej (19 proc.). W branży restauracyjno-hotelarskiej badacze przewidują 14-procentowy wzrost zatrudnienia, w kopalniach i przemyśle wydobywczym - 11-procentowy, w budownictwie - 10-procentowy, w instytucjach sektora publicznego - 9-procentowy, w transporcie i logistyce - 8-procentowy. Najmniejszy wzrost zatrudnienia jest przewidywany w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie (4 proc.) oraz w energetyce i wodociągach (2 proc.). Spadek zatrudnienia - o 2 proc. - jest natomiast przewidywany w sektorze finansów, ubezpieczeń, nieruchomości i usług.

ManpowerGroup zwróciło uwagę, że we wszystkich sześciu regionach Polski (centralny, południowo-zachodni, południowy, północny, północno-zachodni i wschodni) w okresie od stycznia do marca prognozowany jest wzrost zatrudnienia. Największego wzrostu tego wskaźnika - o 17 proc. - spodziewają się pracodawcy w regionie południowym. W dwóch regionach, północno-zachodnim i południowo-zachodnim, odnotowano umiarkowany optymizm pracodawców, którzy spodziewają się wzrostu o 10 proc. Prognoza wzrostu zatrudnienia w Polsce centralnej wynosi 9 proc. Najmniejszy optymizm cechuje pracodawców na północy i wschodzie, którzy spodziewają się wzrostu zatrudnienia odpowiednio o 8 proc. i 7 proc.

W badaniu podkreślono, że pracodawcy w wielu krajach, w tym w Australii, Japonii, Norwegii, Polsce, Rumunii i USA mają najbardziej zaawansowane plany rekrutacyjne od około 5 lat. Najlepsze nastroje związane ze zwiększaniem zatrudnienia w I kwartale panują wśród pracodawców na Tajwanie, w Japonii oraz Indiach. Najsłabsze prognozy odnotowano we Włoszech, Austrii i Francji.

Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie, które mierzy intencje pracodawców związane ze zwiększeniem lub zmniejszeniem całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Badanie jest przeprowadzane od ponad 50 lat - aktualnie wśród blisko 59 000 pracodawców w 43 krajach.

© Portal Spożywczy 2020-01-26 00:59:39