Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

IERiGŻ: Opłacalność produkcji indyczej zbliża się do progu rentowności chowu

- Przeciętna opłacalność produkcji kurcząt poprawiła się w I kwartale 2018 r., a indyków uległa dalszemu pogorszeniu, zbliżając się już do progu rentowności chowu - informuje Grzegorz Dybowski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.


Autor: IERiGŻ
Data: 13-06-2018, 10:42
fot. shutterstock

Dybowski zauważa, że zakłady przemysłu drobiarskiego, zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wytworzyły w kwietniu 2018 r. ok. 219 tys. t mięsa drobiowego, tj. o 2,7% mniej niż przed miesiącem, ale o 4,8% więcej niż przed rokiem. Łącznie w okresie czterech miesięcy br. przemysłowa produkcja mięsa drobiowego wyniosła ok. 854 tys. t i była tylko o 0,8% większa niż w analogicznym okresie 2017 r.

W ocenie analityka przyczyną znacznego spowolnienia tempa wzrostu produkcji było przede wszystkim spowolnienie dynamiki eksportu w pierwszych miesiącach roku. W marcu 2018 r. sprzedaż zagraniczna zwiększyła się w relacji miesiąc do miesiąca o 11,7%, a w relacji rok do roku o 13,8%. W całym pierwszym kwartale eksport był o ok. 430 t, tj. o 12,4% większy niż w analogicznym okresie 2017 r.

Dybowski przypomina, że nie wszystkie rynki zamknięte po wykryciu w Polsce wirusa grypy ptaków w 2017 r. zostały ponownie udostępnione dla polskiego towaru, jednak silny wzrost eksportu w marcu może być zapowiedzią poprawy dynamiki sprzedaży zagranicznej w dalszych miesiącach roku.

W pierwszym kwartale br. eksport stanowił ok. 34% przemysłowej produkcji mięsa drobiowego wytwarzanej w dużych zakładach, podczas gdy w całym 2017 r. prawie 42%. Import mięsa drobiowego zmniejszył się w marcu 2018 r. o 4,3% w relacji do marca 2017 r., do ok. 5 tys. t. Stanowiło to niewielki odsetek krajowej konsumpcji.

W pierwszych czterech miesiącach br. nie zmieniły się przeciętne miesięczne koszty paszowe w chowie kurcząt rzeźnych. Pełnoporcjowe mieszanki pasz dla brojlerów podrożały zaledwie o 0,4% w relacji rok do roku. Pasze dla indyków były o 1% tańsze.

Ceny skupu kurcząt obniżyły się w maju 2018 r. o 1,5% w relacji miesiąc do miesiąca, ale były o 4,7% wyższe niż przed rokiem. Ceny skupu indyków rzeźnych były o 0,6% niższe niż kwietniu i o 9,8% niższe niż przed rokiem. Przeciętna miesięczna cena skupu kurcząt w pierwszych pięciu miesięcy br. wzrosła o 3,2% w relacji do poziomu ubiegłorocznego, a indyków była o 5,2% niższa. Średnia relacja cen żywiec/pasza na rynku kurcząt wyniosła 2,58 wobec 2,51 przed rokiem, a na rynku indyków 3,55 wobec 3,75. Przeciętna opłacalność produkcji kurcząt poprawiła się więc w tym okresie, a indyków uległa dalszemu pogorszeniu, zbliżając się już do progu rentowności chowu.

IERiGŻ wskazuje, ze ceny zbytu kurcząt patroszonych uzyskiwane przez zakłady przemysłu drobiarskiego były w maju 2018 r. o 1,5% wyższe niż przed miesiącem i aż o 15,8% wyższe niż przed rokiem. Średnia cena zbytu indyków obniżyła się w relacji miesiąc do miesiąca o 0,1%, i była o 9,3% niższa niż w maju poprzedniego roku. Udział producenta kurcząt rzeźnych w cenie zbytu tuszki wynosił w maju 2018 r. 49,7%, a producenta indyków rzeźnych 59,5%. W analogicznym okresie 2017 r. proporcje te wynosiły odpowiednio: 51,2 i 59,8%.

Przeciętna miesięczna cena detaliczna kurczęcia patroszonego w okresie styczeń-kwiecień 2018 r. wyniosła 7,22 zł/kg i była o 6,5% wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Dynamika wzrostu cen detalicznych drobiu była więc relatywnie wysoka. W kwietniu cena detaliczna tuszki kurczęcia obniżyła się o 0,8% w relacji do marca, ale o 5,4% przewyższała poziom sprzed roku.

Dybowski odnotowuje, że relacje cen polskiego i unijnego drobiu na jednolitym rynku europejskim pogorszyły się, choć nadal pozostały korzystne. W kwietniu 2018 r. średnia cena sprzedaży mięsa kurcząt w UE o 47,7% przewyższała polską cenę wyrażoną w euro. Przed rokiem była wyższa o 52,9%.
Przeciętna cena sprzedaży tuszek kurcząt w UE podniosła się w tym czasie o 2,3%, podczas gdy w Polsce o 5,9%. We wszystkich obserwowanych państwach członkowskich UE z wyjątkiem Hiszpanii i Francji ceny kurcząt patroszonych wzrosły. We Francji ceny tuszek nie zmieniły się, a w Hiszpanii spadły o 0,4%. Najsilniejszy wzrost cen miał miejsce w Czechach, o 10,6%.

Według danych GUS, miesięczna konsumpcja mięsa drobiowego w gospodarstwach domowych w czwartym kwartale 2017 r. wyniosła średnio 1,57 kg/osobę, a wędlin drobiowych 0,19 kg/osobę. W całym 2017 r. bezpośrednie miesięczne spożycie mięsa drobiowego w gospodarstwie domowym wyniosło ok. 1,56 kg/osobę, a wędlin 0,19 kg. W relacji do poprzedniego roku konsumpcja mięsa
drobiowego zmniejszyła się o 0,6%, a wędlin drobiowych była o 5,6% większa.

© Portal Spożywczy 2019-11-15 22:40:31