Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Akcje spółki Atlanta Poland znikną z giełdy?

Rockfield Holding AG, Rockfield Jurata sp. z o. o. oraz Atlanta Poland podpisali porozumienie w sprawie zakupu akcji od pozostałych akcjonariuszy Atlanty, tak by osiągnąć co najmniej 90 proc. głosów na WZ i w tym celu wspólnie ogłoszą wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji - informuje Atlanta Poland w komunikacie.


Autor: PAP
Data: 06-12-2018, 16:18
fot. shutterstock

Obecnie strony tego porozumienia mają 3.622.947 akcji Atlanta Poland, stanowiących 59,47 proc. jej kapitału zakładowego i głosów na WZ.
 
- Porozumienie dotyczy nabycia akcji od pozostałych akcjonariuszy spółki w celu osiągniecia poziomu co najmniej 90 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co skutkować będzie przeprowadzeniem przymusowego wykupu akcji spółki od akcjonariuszy mniejszościowych w celu uzyskania przez Strony Porozumienia posiadania 100 proc. akcji spółki - napisano w komunikacie.
 
Spółka podała, ze strony porozumienia będą chciały doprowadzić do podjęcia na WZ spółki uchwały dotyczącej dematerializacji jej akcji oraz ich wycofania z obrotu na rynku regulowanym.
 
Porozumienie zostało zawarte do 31 maja 2019 roku lub do dnia, w którym akcje spółki zostaną wycofane z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i nastąpi zniesienie ich dematerializacji. 

© Portal Spożywczy 2019-07-22 16:23:39