Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w sektorze rolnym i spożywczym

11 grudnia 2018 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.


Autor: www.portalspozywczy.pl
Data: 11-12-2018, 13:29
dr Dariusz Aziewicz/ radca prawny w KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

- Nowelizacja zakłada znaczne poszerzenie zakresu stosowania ustawy. Wyeliminowane zostały tzw. progi bagatelności jej stosowania, a poszerzeniu uległa definicja „przewagi kontraktowej”. W praktyce przepisami ustawy objęta będzie każda relacja rynkowa dotyczącą nabycia produktów rolnych lub spożywczych (do zastosowania ustawy nie jest już niezbędne osiągnięcie odpowiedniego obrotu pomiędzy danymi podmiotami). Zakres sytuacji objętych przepisami będzie też znacznie szerszy. Łatwiejsze będzie informowanie prezesa UOKiK o naruszeniach – od dzisiaj każdy będzie mógł poinformować organ, w jakiejkolwiek formie, o niestosownych działaniach na rynku - zapewnia radca prawny.

Zmiany z jednej strony oznaczają zwiększenie ochrony małych podmiotów na rynku rolno-spożywczym (np. rolników), z drugiej zaś oznaczają możliwość większej interwencji prezesa UOKiK na tym rynku.

- Przypomnijmy, że kara za naruszenie przepisów może wynieść do 3% rocznego obrotu przedsiębiorcy. Podmioty na rynku rolno-spożywczym, w tym producenci żywności, dystrybutorzy, detaliści będą więc musieli dokładnie przeanalizować zasady łączących ich (także obecnych) umów i relacji B2B. Zmienione przepisy znajdują bowiem zastosowanie do umów zawartych przed wejściem w życie nowelizacji i kontynuowanych po zmianie ustawy - dodaje Dariusz Aziewicz.

© Portal Spożywczy 2019-10-18 00:34:53