Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Dino bierze 150 mln zł kredytu na rozwój sieci sklepów i logistyki

Zarząd Dino Polska informuje, że 11 stycznia br. zawarł dwie umowy o kredyt inwestycyjny z bankiem PKO BP. Pierwszy z nich jest na kwotę 80 mln zł, a drugi - 70 mln zł.


Autor: portalspozywczy.pl
Data: 11-02-2019, 14:51
fot. Dino Polska

Łączna wartość kredytów to 150 mln zł. Umowy zostały podpisane w celu finansowania dalszego rozwoju sieci sklepów prowadzonych przez spółkę pod marką Dino oraz zaplecza logistycznego - informuje zarząd Dino Polska.
 
Kredyty zostały udzielone w walucie polskiej na okres od 11 lutego 2019 r. do 11 sierpnia 2026 r.
Oprocentowanie kredytów ustalane będzie według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej WIBOR 1M, powiększonej o marżę PKO BP SA.

Przypomnijmy, jednym z celów strategicznych spółki jest przekroczenie liczby 1 200 sklepów do końca 2020 r.  Sieć otworzyła w 2018 r. 202 nowe markety wobec 147 rok wcześniej, co oznacza wzrost o 37% rok do roku. Tym samym na koniec grudnia 2018 r. sieć Dino liczyła 977 placówek.

 


 

© Portal Spożywczy 2019-07-22 05:31:47