Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Atlanta Poland i Rockfield nabyły w ramach wezwania 2.468.957 akcji bakaliowej spółki

Atlanta Poland i Rockfield Holding nabyły w ramach wezwania 2.468.957 akcji spółki Atlanta Poland - poinformował pośredniczący w wezwaniu DM BOŚ.


Autor: www.portalspozywczy.pl
Data: 11-02-2019, 15:18
fot. shutterstock

W wyniku transakcji Rockfield Holding osiągnął 57,11 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Atlanta Poland.
 
W grudniu 2018 roku Atlanta Poland, Rockfield Holding oraz Rockfield Jurata ogłosiły wezwanie na 2.468.957 akcji spółki Atlanta Poland, stanowiących 40,53 proc. głosów na WZ, po 4,20 zł za akcję.
 
Wzywający zamierzali osiągnąć łącznie 100 proc. ogólnej liczby głosów na WZ, czyli 6.091.904 akcji.
 
Zapisy trwały od 7 stycznia do 6 lutego 2019 roku. Planowaną datą rozliczenia transakcji jest 13 lutego 2019 roku.

© Portal Spożywczy 2019-07-21 17:23:31