Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

GPW: Spada udział inwestorów indywidualnych na głównym rynku akcji

W 2018 r. inwestorzy indywidualni mieli 12-proc. udział w obrotach na głównym rynku akcji GPW - poinformowała spółka. To o 4 pkt. procentowe mniej niż w 2017 r. Największy udział w obrotach na tym rynku mieli inwestorzy zagraniczni (59 proc.).


Autor: PAP
Data: 01-03-2019, 15:11

Jak poinformowała GPW w piątkowym komunikacie, "największy udział w obrotach na głównym rynku akcji GPW w 2018 r., tak jak w poprzednich latach, mieli inwestorzy zagraniczni. Wygenerowali oni 59 proc. obrotów akcjami, o 6 p.p. więcej niż w 2017 r.".

Dodano, że w II półroczu 2018 r. inwestorzy zagraniczni odpowiadali za 61 proc. obrotów - o 5 p.p. więcej niż w pierwszej połowie 2018 r.

Z kolei udział krajowych inwestorów instytucjonalnych wyniósł w ub.r. 29 proc., o 2 p.p. mniej niż w 2017 r. Inwestorzy indywidualni w drugiej połowie 2018 r., wygenerowali 12 proc. obrotów, co w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. dało spadek o 2 p.p. w udziale tej grupy w obrotach na głównym rynku akcji GPW.

W II półroczu 2018 r. wśród krajowych instytucji na pierwszym miejscu znalazły się TFI (udział na poziomie 33 proc.). Na drugim miejscu uplasowały się podmioty świadczące usługi animatorów (22 proc.), na trzecim członkowie giełdy (12 proc.).

Jeśli chodzi o rynek NewConnect, niezmiennie wiodącą rolę odgrywają inwestorzy indywidualni, którzy w 2018 r. odpowiadali za 83 proc. obrotów. Ich udział wzrósł o 7 p.p. wobec 2017 r. Inwestorzy zagraniczni odpowiadali za 3 proc. obrotów, a instytucje wygenerowały w tym okresie 14 proc. obrotów - o 2 p.p. mniej niż w całym ubiegłym roku.

W 2018 r. krajowi inwestorzy indywidualni odegrali również dominującą rolę na rynku derywatów. Ich udział w wolumenie obrotów kontraktami terminowymi kształtował się na poziomie 48 proc. a opcjami - 46 proc. Udział inwestorów zagranicznych spadł o 2 p.p. na kontraktach i o 3 p.p. na opcjach. Inwestorzy instytucjonalni zwiększyli swój udział w obrotach kontraktami terminowymi i opcjami odpowiednio o 5 i 3 p.p., osiągając 35 proc. i 28 proc. łącznego wolumenu obrotów tymi instrumentami.

W przypadku rynku Catalyst, udział obrotów obligacjami jest dość stabilny od 5 lat. Przeważającą rolę utrzymują na nim krajowe instytucje - w 2018 r. ich udział wyniósł 59 proc. Inwestorzy indywidualni byli odpowiedzialni za 41 proc. obrotów.

Dane zaprezentowane przez GPW wynikają z przeprowadzonych badań udziału różnych grup inwestorów (inwestorzy zagraniczni, krajowi instytucjonalni oraz krajowi indywidualni) w obrotach instrumentami finansowymi na parkiecie w 2018 r. Zgodnie z przyjętą metodologią, udziały poszczególnych grup inwestorów bazują na wynikach ankiety, na którą odpowiadają krajowe biura maklerskie, a także na danych o obrotach zdalnych członków giełdy. W badaniach uwzględniono obroty sesyjne realizowane na GPW. 

© Portal Spożywczy 2019-10-16 08:44:18