Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Rektor UPW otrzymał tytuł doktora honoris causa

Prof. Tadeusz Trziszka, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, otrzymał tytuł doktora honoris causa wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego.To efekt nie tylko przeszło 20-letniej współpracy prof. Trziszki z wrocławskimi medykami, ale przede wszystkim badawczych zainteresowań i dokonań profesora.


Autor: portalspożywczy.pl
Data: 13-03-2019, 14:00
Tadeusz Trziszka

Tadeusz Trziszka od lat wprowadza do dyskursu naukowego i publicznego w Polsce pojęcie żywności funkcjonalnej i wyspecjalizowanej o znaczeniu prozdrowotnym. – To jaką żywność jemy  decyduje o zdrowiu poszczególnych osób, ale także wpływa na to co nazywamy zdrowiem publicznym – podkreśla profesor Trziszka. - Dwa podstawowe globalne problemy, z którymi musi zmierzyć się także Polska, to: wyżywienie ludzi (wg ONZ do 2050 roku 2,5-krotnie trzeba zwiększyć produkcję żywności) i zdrowie populacji, obejmujące przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym. Biorąc pod uwagę, że na zdrowie publiczne w 60-80 proc wpływa żywność – można powiedzieć, że mamy te dwa problemy są ze sobą silnie sprzężone. Polska ma potencjał, który można uruchomić w walce z oboma problemami i znacząco wpłynąć na jakość życia tu w kraju, ale także wykorzystać ten potencjał do wzmocnienia naszej pozycji w świecie.

Jednym z praktycznych pomysłów prof. Tadeusza Trziszki jest program społeczno-gospodarczy prowadzący do utworzenia na Dolnym Śląsku Zielonej Doliny Żywności i Zdrowia (to docelowo: - produkcja żywności  nowej generacji o znaczeniu profilaktycznym wobec chorób cywilizacyjnych, - rozwój technologii pozwalających pozyskać i przetworzyć naturalne źródła surowców rolnych i biotechnologicznych w produkty żywnościowe i lecznice, - stworzenie wyspecjalizowanych usług o charakterze prozdrowotnym, rewitalizującym, - wreszcie edukacja popularyzująca zachowania prozdrowotne m.in. dotyczące żywienia).

Tadeusz Trziszka jest autorem kilkuset prac naukowych z zakresu technologii żywności, ekspertem technologii produkcji drobiu i jaj (specjalizuje się w systemach zarządzania jakością, jest audytorem laboratoriów badawczych). Podejmowana przez prof. Tadeusza Trziszkę problematyka badawcza obejmuje zagadnienia związane z chemią i technologią żywności ze szczególnym uwzględnieniem izolacji i zastosowań fosfolipidów z żółtka jaj, a także  procesów związanych  z enzymatyczną hydrolizą. W tym zakresie kierował 10-ma projektami badawczymi i w dwóch był kierownikiem zadań.  Wśród wszystkich projektów największym osiągnięciem naukowym i organizacyjnym był projekt „Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj”  o akronimie:  „OVOCURA” realizowany w latach 2009 – 2018 wspólnie z pracownikami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.  W projekcie tym  podjęto próbę opracowania i kompleksowego wykorzystania potencjału biologicznego jaj „nowej generacji”.  Odkryto wiele nowych biosubstancji, opracowano liczne nowe technologie. Jako liczące się osiągnięcia naukowe należy wymienić metody izolacji i badania aktywności biologicznej  cystatyny, Yolkiny, ovofosfolipidów, biopeptydów oraz opracowanie różnych form ich zastosowania biomedycznego.

Pytany o efekty tego wspólnego z lekarzami projektu, profesor Trziszka podkreśla: - Wydaje mi się, że zmienili dość powszechne przekonanie, że substancje bioaktywne stosowane w leczeniu i profilaktyce najlepiej, żeby pochodziły z syntezy chemicznej, bo taki proces jest łatwo kontrolowalny od początku do końca. No, ewentualnie z ekstraktów ziołowych. My im pokazaliśmy, że takie substancje można i należy pozyskiwać też w sposób naturalny, z surowców pochodzenia zwierzęcego – bo takim jest najdoskonalszy surowiec jaki zna natura, czyli jajo. Cel mamy taki sam: wydobyć takie biosubstancje, które będą wspierać profilaktykę, ale również będą służyć poprawie jakości życia człowieka.

© Portal Spożywczy 2019-10-18 03:27:16