Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Credit Agricole: Wzrost cen drobiu utrzyma się w kolejnych kwartałach

W ostatnich kwartałach w branży drobiarskiej doszło do silniejszego zwiększenia mocy ubojowych od wzrostu mocy wytwórczych na odcinku produkcji żywca. W połączeniu z utrzymującym się silnym popytem zagranicznym na polski drób sprzyja to wzrostowi cen żywca. Wraz uruchamianiem nowych kurników dynamika cen zacznie się obniżać, lecz w naszej ocenie nie nastąpi to szybciej niż w II poł. 2019 r. Negatywny efekt cenowy związany ze wzrostem ukraińskiego i brazylijskiego eksportu drobiu do UE jest naszym zdaniem
ograniczony. W konsekwencji prognozujemy, że cena drobiu w Polsce w kolejnych kwartałach będzie kształtować się w łagodnym trendzie wzrostowym - wynika z publikacji AgroMAPA Credit Agricole.


Autor: Credit Agricole
Data: 15-03-2019, 14:47
fot. unsplash.com

W okresie I-XI 2018 r. wartość polskiego eksportu drobiu (mięsa, przetworów oraz drobiu żywego) zwiększyła się o 19,6% r/r wobec wzrostu o 11,2% w analogicznym okresie 2017 r. Głównym źródłem wzrostu wartości polskiego eksportu była większa sprzedaż do Niemiec, Wielkiej Brytanii i Holandii.

Na uwagę zasługuje utrzymujący się silny wzrost polskiego eksportu na Ukrainę (+10,0% r/r), która jest 3 największym odbiorcą polskiego mięsa drobiowego i podrobów drobiowych pod względem wolumenu. Pokazuje to wysoką konkurencyjność polskiego eksportu do kraju o znacząco niższych kosztach produkcji, który wymieniany jest jako największy potencjalny konkurent polskiej branży drobiarskiej. Cena skupu drobiu wyniosła w styczniu 3,67 zł/kg (+3,1% r/r). W tym samym czasie cena pasz dla drobiu ukształtowała się na poziomie 1,43 zł/kg (+5,6% r/r). W rezultacie relacja cen żywiec/pasza wyniosła w styczniu 2,57 wobec 2,63 przed rokiem, wskazując na spadek opłacalności produkcji w ujęciu rocznym. Prognozujemy, że ceny skupu drobiu na koniec 2019 r. wyniesie ok. 3,85 zł/kg oraz 4,00 zł/kg na koniec 2020 r.

Wyraźny wzrost opłacalności produkcji jaj na przełomie 2017/2018 r. związany ze stratami produkcyjnymi w krajach Europy Zachodniej doprowadził do wzrostu krajowej produkcji. Dane
nt. wolumenu polskiego eksportu jaj wskazują, że polskim producentom nie udało się trwale zwiększyć
swojego udziału w krajach Europy Zachodniej. W konsekwencji po ustąpieniu silnego popytu zagranicznego doszło do wyraźnego spadku cen. Obecnie sytacja się stabilizuje i ceny stopniowo rosną.
W okresie I-XI 2018 r. wartość polskiego eksportu jaj spadła o 21,9% r/r wobec wzrostu o 57,3% w
analogicznym okresie 2017 r. Cena skupu jaj klasy M w styczniu wyniosła 30,90 zł/100 sztuk
(-21,4% r/r). W tym samym czasie cena pasz dla niosek wyniosła 1,27 zł/kg (+2,1% r/r). W konsekwencji w styczniu relacja cen 100 jaj/pasza ukształtowała się na poziomie 24,35 wobec 31,62 przed rokiem.

Uwzględniając bieżącą sytuację na rynku jaj oraz krajowy wzorzec sezonowości prognozujemy, że cena skupu jaj klasy M na koniec 2019 r. wyniesie ok. 32 zł/100 sztuk oraz ok. 34 zł/100 sztuk na koniec 2020 r. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszych prognoz cen drobiu i jaj jest realizacja scenariusza hard Brexit i związane z nim możliwe zaburzenia w przepływie towarów.

© Portal Spożywczy 2019-07-20 03:24:19