Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Prezes KUKE o możliwościach firm na Ukrainie: ważne ubezpieczenie należności, płynność finansowa i kontakty

Firmy zainteresowane rozwojem działalności na Ukrainie powinny sięgnąć po ubezpieczenie należności, zadbać o płynność finansową, a także zaznajomić się z lokalną kulturą, językiem oraz obyczajami. Warto nawiązać współpracę z wyspecjalizowanym ubezpieczycielem. I nie można zapominać o tym, że Ukraińcy cenią sobie kontakty osobiste – radzi przedsiębiorcom w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Janusz Władyczak, prezes KUKE (Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych).


Autor: Barbara Woźniak, portalspozywczy.pl
Data: 26-03-2019, 15:44
Janusz Władyczak, Prezes KUKE fot KUKE

Na co powinni zwracać uwagę polscy przedsiębiorcy chcący rozwijać tam działalność lub dopiero wejść na ten rynek? - Problemem są różnice pomiędzy polskim, a ukraińskim systemem prawnym, co może znacznie utrudnić egzekwowanie kontraktu i ewentualne dochodzenie utraconych należności przed lokalnymi sądami – mówi Janusz Władyczak.

- Prawidłowo skonstruowane i zawarte kontrakty zwiększają bezpieczeństwo transakcji, ułatwiają windykację należności i przyspieszają likwidację ewentualnych szkód. Z racji specyfiki rynku, firmy zainteresowane rozwojem działalności na Ukrainie powinny sięgnąć po ubezpieczenie należności. Chronią one przed ewentualnymi stratami finansowymi, a także pozwalają skutecznie zarządzać ryzykiem handlowym - dodaje.

- Rozwiązania oferowane przez KUKE pozwalają również ubezpieczyć szersze spektrum ryzyka, czyli ryzyko polityczne oraz ryzyko wystąpienia zdarzeń o charakterze siły wyższej – tak istotne na rynku, jakim jest Ukraina. Dla małych i średnich firm eksportujących na Ukrainę kluczowe jest zadbanie o płynność finansową. Faktoring może nie tylko poprawić płynność finansową takiego eksportera, ale także zapewnić bezpieczeństwo wymiany handlowej dzięki połączeniu usługi faktoringu z ubezpieczeniem – podkreśla prezes KUKE.

I zwraca uwagę, że warto również przed nawiązaniem współpracy z ukraińskim odbiorcą zaznajomić się z lokalną kulturą, językiem oraz obyczajami.

- Dobrym pomysłem jest również korzystanie z wiedzy ukraińskiego przedstawicielstwa handlowego w Polsce, bądź z zasobów Polsko-Ukraińskiej Izby Handlowej. Nie można zapominać o tym, że Ukraińcy cenią sobie kontakty osobiste.  Po wymianie korespondencji i pierwszych ustaleniach warto odwiedzić potencjalnego partnera – mówi prezes KUKE.

- Współpraca z wyspecjalizowanym ubezpieczycielem ułatwia skuteczne nawiązywanie relacji handlowych, nie tylko ze względu na oferowane produkty zabezpieczające działalność biznesową, ale także z uwagi na doradztwo naszych ekspertów, którzy na każdym etapie nawiązywania relacji i finalizacji kontraktu służą wiedzą i doświadczeniem. Chronimy ukraiński kontrakty naszych klientów już od ponad 20 lat i mamy niezbędne know-how w tym zakresie - podkreśla.

I dodaje, że KUKE posiada w swojej ofercie rozwiązania dla firm planujących rozwijać sprzedaż na rynku Ukraińskim. - Polisa na Wschód chroni eksportera nie tylko przed skutkami typowymi, mogącymi zdarzyć się w handlu, jak opóźnienie w płatności czy niewypłacalność kontrahenta, ale także przed niecodziennymi skutkami zdarzeń politycznych. Dodatkowo, polisa oferuje bezpłatną analizę informacji o kontrahentach, co również jest bardzo pomocne w podjęciu ostatecznej decyzji o nawiązaniu współpracy - mówi.

- Również windykacja należności realizowana jest przez KUKE, co zmniejsza koszty prowadzonej działalności eksportera. Mamy też instrumenty dedykowane dla firm realizujących duże kontrakty o charakterze inwestycyjnym, takich jak dostawy maszyn, urządzeń, środków transportu, bądź usług budowalnych. Dzięki ubezpieczeniu KUKE mogą one uzyskać finansowanie z banku i skutecznie konkurować o zamówienia, oferując swoje towary i usługi w pakiecie z finansowaniem. Dzięki temu możliwe staje się wykorzystanie potencjału ukraińskiego rynku, który jest wprost na wyciągnięcie ręki – dodaje prezes KUKE.

Janusz Władyczak wskazuje też, że od czasu załamania się zagranicznej wymiany handlowej Ukrainy w latach 2014-2015, dynamika handlu z naszym wschodnim sąsiadem systematycznie rośnie. W 2017 roku – według danych Głównego Urzędu Statystycznego – eksport na Ukrainę wyniósł 18,2 mld zł i zwiększył się o 20,8 proc. wobec 2016 roku.

Dodaje, że obecna sytuacja na wschodzie kraju, będąca wynikiem konfliktu z Rosją, stanowi znaczne utrudnienie w prowadzeniu działalności gospodarczej, ale jej nie wyklucza. W latach 2013-2017 doszło do bardzo głębokich zmian w handlu zagranicznym Ukrainy, dzięki czemu Unia Europejska stała się największym partnerem gospodarczym Ukrainy, a rola państw poradzieckich się zmniejszyła.

Ukraina to rynek ponad 42 mln potencjalnych konsumentów, strategicznie położny pomiędzy Rosją, a krajami Unii Europejskiej. Wymiana handlowa Polski z Ukrainą rośnie i jest to rynek o znacznym potencjale rozwoju dla polskich eksporterów. Na koniec 2017 roku Ukraina zajmowała 14 miejsce w polskim eksporcie z udziałem ok. 2 proc. W strukturze polskiego eksportu na Ukrainę dominują maszyny i urządzenia, pojazdy oraz środki transportu, a także produkty chemiczne. Udział sektora spożywczego stanowi ok. 9 proc.

KUKE od ponad 28 lat ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. KUKE jest polską firmą, a jej akcjonariuszami są: Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów i Bank Gospodarstwa Krajowego. Jest też częścią Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju - instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych, której celem są inwestycje wspierające zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. 

© Portal Spożywczy 2019-11-15 14:19:58