Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Helios stworzy nowego przedsiębiorcę do rozwoju sieci Pasibus

Do UOKiK-u wpłynął wniosek o w sprawie utworzenia przez Helios oraz trzech przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, wspólnego przedsiębiorcy.


Autor: portalspozywczy.pl
Data: 03-04-2019, 11:18
fot. Pasibus

Wspólny przedsiębiorca zostanie utworzony w oparciu o już istniejącą spółkę, Step Inside sp. z o.o. , zawiązaną na potrzeby zgłaszanej transakcji przez Helios.

Wspólny przedsiębiorca będzie prowadzić działalność polegającą na otwieraniu, prowadzeniu i rozwijaniu sieci lokali gastronomicznych pod marką „Pasibus”. Lokale prowadzone przez wspólnego przedsiębiorcę będą zlokalizowane głównie przy ulicach handlowych oraz w galeriach handlowych.

Działalność Helios koncentruje się na prowadzeniu kin wielosalowych w różnych miastach Polski. Helios należy do grupy kapitałowej Agora, która prowadzi m.in. działalność wydawniczą, radiową oraz w zakresie produkcji filmowej. Grupa Agora prowadzi także na niewielką skalę działalność w zakresie lokali gastronomicznych.

Pozostali aktywni uczestnicy zamierzonej koncentracji sprawują kontrolę nad podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie barów szybkiej obsługi.

© Portal Spożywczy 2019-10-15 15:39:49