Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Ankieta NBP: w latach 2019-2021 tempo wzrostu PKB ma słabnąć; br. 3,8-4,5 proc.

Tempo wzrostu PKB w latach 2019-2021 będzie słabnąć, a inflacja w latach 2020-2021 znajdzie się blisko celu inflacyjnego NBP, wynoszącego 2,5 proc. - wynika z Ankiety Makroekonomicznej NBP. W tym roku analitycy banku spodziewają się tempa wzrostu PKB w przedziale 3,8-4,5 proc.


Autor: PAP
Data: 11-04-2019, 11:29
fot. Shutterstock

Z opublikowanych w czwartek prognoz ekspertów Ankiety Makroekonomicznej NBP wynika, że w latach 2019-2021 tempo wzrostu PKB będzie słabnąć, a inflacja w latach 2020-2021 znajdzie się w bezpośredniej bliskości celu inflacyjnego NBP (2,5 proc.).

"W bieżącym roku inflacja ukształtuje się poniżej celu inflacyjnego NBP (2,5 proc.). Znajdzie się ona zapewne pomiędzy 1,4 proc. a 2,0 proc. (są to granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa), przy prognozie centralnej wynoszącej 1,7 proc. Jednocześnie prawdopodobieństwo inflacji w paśmie celu jest wysokie (68 proc.), podobnie jak dla kolejnych lat horyzontu prognostycznego (74 proc. dla 2020 r. i 65 proc. dla 2021 r.)" - czytamy w Prognozach makroekonomicznych profesjonalnych prognostów "Wyniki Ankiety Makroekonomicznej NBP Runda: marzec 2019r".

Podano, że centralne prognozy inflacji CPI na lata 2020-2021 znajdują się bardzo blisko celu inflacyjnego NBP i wynoszą 2,4 proc. "Zgodnie z typowymi scenariuszami rozwoju sytuacji makroekonomicznej, w 2020 r. inflacja ukształtuje się w przedziale 1,8-2,9 proc., zaś w 2021 r. w przedziale 1,7-3,0 proc." - poinformowano. Podkreślono, że w przypadku prognoz na te lata prawdopodobieństwo inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP (57 proc.) jest nieco wyższe niż inflacji powyżej celu (43 proc.).

Dodano, że w 2019 r. można spodziewać się tempa wzrostu PKB w przedziale 3,8-4,5 proc. (50-procentowy przedział prawdopodobieństwa), z prognozą centralną równą 4,1 proc. W kolejnych dwóch latach tempo wzrostu PKB osłabnie i powinno kształtować się w przedziale 2,9-4,1 proc. w 2020 r. i 2,4-3,8 proc. w 2021 r. "Centralna prognoza tempa wzrostu PKB w 2020 r. wynosi 3,6 proc., zaś w odniesieniu do prognoz tempa wzrostu PKB na 2020 r. nie ma wyraźnie zaznaczonego scenariusza centralnego - prawdopodobieństwa wartości z przedziału 2,7-3,7 proc. są równie wysokie" - napisano.

Eksperci spodziewają się braku zmian stopy referencyjnej NBP w 2019 r., a także - choć tu niepewność respondentów jest większa - w 2020 r.

Dodatkowe prognozy ekspertów Ankiety Makroekonomicznej NBP wskazują, że kurs PLN/EUR będzie stabilny, kształtując się na poziomie ok. 4,30. "Spodziewane jest wyhamowanie tempa wzrostu nominalnych wynagrodzeń w Polsce (z ok. 7 proc. w 2019 r. do ok. 5,5 proc. w 2021 r.), przy dość stabilnej stopie bezrobocia rejestrowanego (ok. 5,7 proc.)." - czytamy.

Zdaniem ekspertów cena ropy naftowej w latach 2019-2021 wyniesie przeciętnie ok. 65 dol. za baryłkę, a tempo wzrostu PKB w strefie euro będzie się kształtowało na poziomie 1,3 proc.

Podano, że w komentarzach dotyczących bieżących prognoz makroekonomicznych eksperci wskazali szereg dodatkowych uwarunkowań i czynników niepewności, mogących wpływać na procesy makroekonomiczne w Polsce w najbliższych latach. "Znalazły się wśród nich w szczególności kwestie: efektów luzowania fiskalnego w Polsce i sposobów finansowania zwiększonych wydatków, wpływu osłabienia koniunktury w gospodarce światowej na krajową koniunkturę, decyzji administracyjnych dot. blokowania wzrostów cen energii elektrycznej po 2019 r. oraz reakcji przedsiębiorstw na kurczące się zasoby pracy" - napisano.

Istotnym czynnikiem niepewności jest również, w opinii respondentów, proces wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. 

© Portal Spożywczy 2019-10-14 03:03:43