Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Rolnicy poszkodowani przez ASF mogą składać wnioski o pomoc

Rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą ubiegać się o pomoc. Jest ona przyznawana według kolejności złożenia wniosku, a więc warto się spieszyć - podkreślił rzecznik ARiMR Paweł Mucha.


Autor: PAP
Data: 16-04-2019, 18:01
Fot. Shutterstock

Nabór rozpoczął się 29 marca i potrwa do 28 czerwca br. Wnioski przyjmują oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pomoc realizowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Wysokość wsparcia nie może przekroczyć limitu pomocy, który w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 wynosi do 300 tys. zł na beneficjenta i gospodarstwo. Refundacji podlega do 80 proc. kosztów kwalifikowalnych.

W tegorocznym naborze wprowadzono szereg zmian korzystnych dla rolników. Najważniejsza z nich to możliwość przyznania pomocy rolnikom, którzy ponieśli straty związane z afrykańskim pomorem świń (ASF). O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie padłych zwierząt w celu zwalczania ASF. Rekompensata przysługuje także wtedy, gdy na dzień wydania decyzji utracili co najmniej 30 proc. posiadanych świń.

Przyznaną pomoc wykorzystać można na inwestycje związane z działalnością rolniczą, ale niezwiązane z produkcją świń.

Nowym rozwiązaniem jest to, że wsparcie za szkody klęskowe powstałe w gospodarstwie może być przyznane w roku, w którym składany jest wniosek lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzedzających rok jego złożenia. Dotychczas możliwe było wykazywanie strat tylko z roku złożenia wniosku i roku go poprzedzającego.

Wsparcie będzie przysługiwało rolnikom, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych, takich jak: powódź, deszcz nawalny, susza, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawina, grad, huragan, uderzenie pioruna. Straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach muszą wynosić co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej.

Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie rolnika, określa komisja powołana przez wojewodę.

Rzecznik ARiMR przypomniał, że w ubiegłym roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła rekordową kwotę wsparcia z budżetu krajowego wynoszącą 1,86 mld zł, z tego 1,4 mld zł trafiło do poszkodowanych przez suszę i powódź. Z kolei na zwalczanie afrykańskiego pomoru świń Agencja przekazała ponad 145 mln zł - dwa razy więcej niż w 2017 r.

© Portal Spożywczy 2019-10-15 15:47:01